dimecres, 12 de març de 2014

CURS  2013-2014.- ACTA EXTRAORDINARIA VISITA P. GENERAL DEL ESCOLAPIS  09-03-2014


Assistents: P General Pedro Aguado, P. Miguel Giraldez, Conseller General i ajudant del P. Gral., Rector: P. Josep M Rierola, President del Consell Parroquial: Sr. Jordi Viura, P. Bonaventura Pedemonte, Sra. Montserrat Bigas: arxivera i ornamentadora de l’església, Sra. Pilar Vilagrassa: visitadora de malalts i ornamentadora de l’església; Sra. Javier Santamaria: representant de la Coral L’Arpa, Jordi Gavaldà: animador de cants, visitador de baptismes i col·laborador de càritas, M Luïsa Rocañin: gestora de la “Sala Calassanç”, Antònia Fernàndez: animadora de la gent gran i col·laboradora de càritas, Cesca Nogués: responsable de la rebuda i  repartiment d’aliments de càritas, Albert Elduque: representant del Jove Calassanç Teatre i en aquesta ocasió representa també a l’Esplai Sant Josep de Calassanç i a l’Agrupament Escolta de la parròquia  i Sra. M Rosa Cases: visitadors de baptismes, col·laboradora de càritas i secretària del Consell Parroquial.

Comencem la reunió amb la cançó “Canta la vida” i una pregària del P. Cisco Barrachina (acs).

Tot seguit ens presentem els assistents a la reunió, especificant la tasca que fem a la parròquia.

A continuació es presenten el P. General i el seu Secretari. Ens diuem que fa 4 anys que fan la tasca d’animar totes les entitats de l’Ordre en un total de 35 països.

Ens diuen que han vingut a conèixer la nostra realitat parroquial i pregunten de què estem contents de les coses que es viuen a la parròquia.

Les respostes positives que es donen són:

  • De la gran quantitat de voluntaris que col·laboren en les diverses tasques parroquials.
  • Del Fòrum contra la Fam (fa 38 anys que el celebrem) on s’impliquen tots els parroquians d’abans i d’ara.
  • De l’empenta general de la gent.
  • Dels grups de joves (teatre, esplai, escoltes).
  • De l’acolliment que ens fa la parròquia a tots els col·laboradors: ens sentim comunitat.
  • També ressaltem la tasca que fa al depatx de Càritas parroquial l’Assistenta Social, sra. Montserrat Anfrons (que no ha pogut assistir avui per motius personals). Ella atén a totes les famílies que demanen ajuda i comprova la seva situació familiar i laboral per tal de poder atendre correctament les seves necessitats. Està  amb contacte amb els Serveis Socials Municipals del barri i de les altres parròquies de l’arxiprestat.
  • Fa anys vam tenir una donació en testament de les Germanes Melé, d’una finca amb 4 habitatges i 1 botiga. És una Fundació que està gestionada pel rector de la parròquia, l’Assistenta Social i un grup de persones compromeses amb la parròquia. La finalitat és cedir els pisos, a un baix lloguer, a famílies en situació de risc.

Les negatives:

  • Falta gent de mitjana edat.
  • L’assistència numèrica al culte no quadra amb la quantitat de joves que es velluguen pel Casal.
  • Anys enrera teníem escolapis o estudiants d’escolapis joves que feien de pal de paller per tots els grups d’adolescents i joves que es movien per la comunitat.

El P. General li pregunta al P. Josep M Rierola quin és el repte pel futur.
La resposta és que voldria recuperar l’ambient jove d’abans, a partir de les famílies de catequesi, esplai, escoltes i Jove Calassanç Teatre.

Li comentem que el conjunt de gent assistent i col·laboradora a la parroquia no tots corresponen a l’àmbit territorial de la demarcació parròquial, ja que hi ha molts que pertanyen a d’altres parròquies veïnes.

Els últims anys no s’ha captat gent nova, hem estat uns quants anys sense tenir escolapis a la comunitat amb facilitat per a convocar gent en la vivència de la fe. També, en general, tots ens hem fet més grans i com ja s’ha comentat, els joves no s’integren en l’animació a la comunitat.

Hi ha pocs casaments per l’església, pocs batejos a la comunitat, pocs nenes i nens a la catequesi i, tot i que és familiar, els pares no s’impliquen gaire. També hi ha  moltes famílies d’immigrants al barri que tenen maneres diferents de viure la fe. Tot ajuda en aquesta disminució de la comunitat parroquial.

El P. General ens agraeix la fotografia tan acurada que hem fet de la comunitat parroquial.

Ens demana que tinguem també cura dels escolapis de la comunitat.

Ens felicita per la tasca de la gent de la casa i se n’alegra de la nostra presència, a més d’agrair-la de tot cor.

Acabem la reunió a les 12’35h del diumenge 9 de març de 2014 i tot seguit ens traslladem a l’esgésia parroquial per assistir a la missa dels diumenges a les 13 h. on ens estan esperant els fidels habituals a aquesta celebració eucarística dominical que, ben segur, avui estarà recolzada per l’interès suscita la presència dels il·lustres visitants.Rector:                                  President del Consell:           Secretària:           
P. Josep M Rierola            Sr. Jordi Viura                       Sra. M Rosa CasesCURS  2013- 2014.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 3-03-2014

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Bonaventura Pedemonte, P. Josep M Beltran, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa i Sra. M Rosa Cases, secretària del Consell. S’excusa el Sr. Artur González. Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert.

1.-  Pregària:  El P. Josep M. Rierola llegeix un text publicat amb motiu de la “Setmana de la família”. La família: esperança del món!.

2.-  Acta de la reunió anterior. S’aprova l’Acta.
3.-  Programació parroquial:
              Fòrum contra la fam  14-15-16 de febrer: REVISIÓ.-  Enguany al “38è Fòrum contra la fam” s’han recollit 4.840€ (10 € més que l’any passat). Estem molt satisfets per la recaudació obtinguda i pel gran entussiasme que hi han posat tots els grups parroquials perquè fos possible, un any més, l’èxit del Fòrum.
La distribució que es decideix fer és:
·         Al projecte d’enguany de Mans Unides: 2.000 €
·         A Càritas parroquial: 1.420 €
·         Al Servei Solidari de l’Escola Pia: 1.420 €

El P. Josep M Rierola ha redactat una carta d’agraïment que s’enviarà a tots els col·laboradors.
Es fan algunes observacions sobre la illuminació de la sala d’actes, en el moment de la celebració de l’Eucaristia.
Tots opinem que el canvi fet de sopar al 3r i 2n vestíbul va estar molt encertat, era molt acollidor i es va poder xerrar mentres sopàvem i feiem el “bingo” tot seguit.
Per altra banda s’hauria de reduir la quantitat d’entrepans, tenint en compte que no serem més dels que som. Els anys anteriors també es comptava amb el grup que feia una actuació després o abans del sopar.
              Quaresma i Pasqua: Durant tots els diumenges de quaresma, es tindran a l’atri de l’església perquè els agafi la gent, uns fulletons a les Eucaristies editats per una monja vedruna de Manresa.
4.-  Catequesi Parroquial: Va seguint el seu curs normal. Dissabte vinent es farà una Eucaristia més dedicada als infants de catequesi.
5.-  Casal: Romeria a Montserrat. Oportunament ja anunciarem el programa de la sortida..
6.-  Fundació “Germanes Melé” : Préstec de Càritas.- A més del prèstec que ha fet la parròquia per pagar les reparacions fetes als pisos, es va comunicar a Càritas el tema i s’ha rebut una carta comunicant-nos  que ens faran un donatiu de 20.000€.
7.-  Visita P. Pedro Aguado, P. General:
                Diumenge 9 de març:
                11.30 Consell Parroquial ampliat: Catequesi,    
                          acollidors matrimonis, aliments, i Casal
                13.00 Celebració de l'Eucaristia
                14.00 Pica pica: qui ho prepara?
                          Dinar amb la comunitat escolàpia i reunió  

Sobre la visita del P. General del proper diumenge, finalment decidim no fer cap pica-pica. Al final de l’Eucaristia de diumenge, el saludarem. El P. General farà l’homilia de la missa i concelebrarà tota la comunitat. El P. Bonaventura, com és habitual, presidirà l’Eucaristia.               
Altres.
El proper Consell el farem el dilluns 31 de març.
En Jordi Viura informa de la propera recollida d’aliments que es farà els divendres 7 i dissabte 8 a tres súpers del barri.
També ens comunica que del Banc dels Aliments ens donaran un congelador.
A dia d’avui, a Càritas parroquial, hi ha 102 voluntaris que  col·laboren de maneres diverses.
Es fa constar la quantitat de gent de la parròquia i de fora que va assistir a la missa sepeli en record del P. Joan Llosas que es va tenir lloc el passat dilluns 24 de febrer.
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a 2/4 d’11h del vespre. El proper Consell Pastoral serà el dilluns 31 de març de 2014.

Barcelona, 3 de març de 2014

Rector:                                  President del Consell:           Secretària:           
P. Josep M Rierola            Sr. Jordi Viura                       Sra. M Rosa CasesPROPER CONSELL PASTORAL:  31 - III – 2014