divendres, 4 de novembre del 2016

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ

ACTA CONSELL PASTORAL

Dimecres 19 D’OCTUBRE 2016, 9 del VESPRE

Assistents: Rector: P: Josep M Rierola, President: sr. Jordi Viure, P. Josep M Beltran, el P. Bonaventura Pedemonte, sra. Montserrat Bigas, i sra. M Rosa Cases, secretària del Consell. S’excusen la sra. Pilar Vilagrassa i el sr. Artur Gonzalez. El P. Simon Pierre Sagna no està a la Comunitat perquè  fins Nadal estarà a Dakar.
Dimecres 19 D’OCTUBRE 2016, 9 del VESPRE
1.-  Pregària: El P. Josep M Rierola llegeix un text de l’Evangeli.
Es fa una prèvia amb la presència del Jordi Gavaldà que ens informa sobre el Local Solidari que compartim amb les set Entitats del barri. El dia 21 d’abril representants de totes aquestes Entitats van realitzar una visita a “DISA” Sagrada Família. Com a conseqüència d’aquesta visita, les nostres entitats, després de estudiar bé les avantatges i inconvenients, hem decidit que no ens és factible aquest model. Tot i així, es comentarà a cada una per saber l’opinió que tenen al respecte. A nosaltres tampoc ens sembla oportú fer el sistema en conjunt.
2.-  Acta de la reunió anterior.- S’aprova.
3.-  Programació parroquial: Veure Calendari 16/17.- El diumenge 2 d’octubre, es va fer la sortida de “Passos” de l’Agrupament Escolta Rudyard Kipling. La Montserrat Bigas fa constar que, quan hi ha una sortida general de l’agrupament, l’esplai, o d’altres grups parroquials, s’organitza un gran enrenou al xamfrà de St. Quintí amb Independència amb la molèstia que això suposa als veïns. Proposa que es plantegi la possibilitat de reunir-se a la Pl. De Sant Josep de Calassanç, on no es molestarà a ningú a primera hora del matí del cap de setmana.
4.-  Catequesi.- Bé el començament de la Catequesi. Hi ha 14 nens/es a primer curs i 5 nens/es a segon curs. Pel primer curs hi ha dos catequistes, l’Anna M Arasa i la M Dolores, i el segon curs el farà el Toni Gómez, que, a més, s’incorporarà al Consell Pastoral.
5.-  Trobada voluntaris: revisió.- Va anar bé, en general, però potser poc nombrosos els assistents. Es comentarà amb la Cesca l’opinió que ha recollit dels emigrants que van anar a la conferència.
6.-  Obres: Teatre, església.- Referent a les humitats del sostre del teatre, s’ha parlat amb la directora de l’escola sobre els problemes d’humitats que tenim, per causa del pes excessiu dels elements instal·lats al terrat. En quant a l’església, s’ha de buidar la resta del gas-oil que pugui quedar al dipòsit de la calefacció. Per altra banda ja estan instal·lats els llums que milloren molt la vista de les pintures de l’Altar.
7.-  Renovació Consell Parroquial: llista Rectors i presidents.- A  partir del proper Consell, s’incorporarà el Toni Gòmez al Consell Pastoral. El P. Bonaventura Pedemonte, rector de la comunitat, ens comunica que, el mes de novembre, s’incorporarà a la Comunitat dels Escolapis un nou religiós, el P. Jaume Riera i Figueras.
Sense més temes a tractar, acabem el Consell a les 22’30h. La propera reunió del Consell Pastoral serà el dimecres 16 de novembre.


Rector:                               President del Consell:                Secretària:           
P. Josep M Rierola            Sr. Jordi Viura                            Sra. M Rosa Cases