dimarts, 16 de desembre del 2014

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ
ACTA DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL . 

 Dijous 20 DE NOVEMBRE 2014, a les  9 del VESPRE

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Bonaventura Pedemonte, P. Josep M Beltran, P. Simon Pierre Sagna, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa, Sr. Artur González i Sra. M Rosa Cases.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert.

1.-  Pregària:  El P. Josep M Rierola ens passa un vídeo de la història de Sant Josep de Calassanç. És molt entranyable, ens comenta que l’ha projectat als grups de Catequesi i que el proper divendres els hi passarà a les iaies. Cada divendres el P. Rierola es troba amb aquest grup.
2.-  Acta de la reunió anterior. S’aprova.
3.-  Programació parroquial: revisió 3-XI Eucaristia Difunts de la Parròquia. Hi va assistir força gent i totes les famílies van manifestar el seu agraïment pel record als seus difunts traspassats durant aquest any.
      Advent – Nadal Preparació. Es proposa fer la missa vespertina del 24 de desembre a les 7 del vespre. La del Gall a les 11 de la nit.
Comentem la possibilitat de posar un  pessebre a l’altar de marbre de l’església i muntar-lo progressivament durant l’Advent. Es demanaran preus per veure quin cost pot tenir. La Pilar, la Montserrat i l’Artur miraran en diversos establiments.
La celebració comunitària del perdó serà el divendres 19 de desembre, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, a la capella del Casal.
4.-  Catequesi Parroquial:  La catequesi ja funciona. Hi ha 30 nen/es apuntats al primer curs que fan dos grups, un el dilluns i l’altre el dijous. A segon curs n’hi ha 14 que fan dos grups un el dimarts i l’altre el dimecres.
Aquesta setmana s’han repartir uns fulls als grups de catequesi i esplai convidant-los a la Festa Major de la parròquia: sant Josep de Calassanç que serà el proper dissabte dia 22 de novembre.
5.-  Casal:  Celebracions aniversaris 45 anys Escoltes i Esplai
                  Dissabte 15 de novembre, concert al Parc del Clot. Va anar prou bé, dintre dels actes de la Festa Major del Clot.
6.-  Fundació “Germanes Melé”. No hi ha cap novetat remarcable.
7.-  Casalet: reformes. No hi ha res de nou.
8.-  Col·loqui de Parròquies a Lisieux: 5-10 de juliol
       “Enviats a servir, aneu a les perifèries”. Cap novetat al respecte.
9.-  Arxiprestat: 27-XI Consell Arxiprestal. El proper Consell Arxiprestal serà el dijous 27 de novembre.
10.- Escola Pia: Capítol Provincial: 20,21,27,28 de març: trobades precapitulars. La primera conferència serà el proper 20 de desembre al matí al Col·legi de Diputació.
11.- Calendari propers Consells gener-juny. 18 de desembre, 22 de gener, 19 de febrer, 19 de març (Sant Josep).
Altres.
·         La catequesi arxiprestal tenen previst anar a veure “Els Pastorets” de Mataró el proper diumenge 21 de desembre.
·         En Jordi Viure ha fet un fulletó explicant les tasques que es fan a Càritas parroquial. S’encartarà al Full Parroquial del cap de setmana 7 de desembre. Es comenta que caldria que hi constés l’adreça de la parròquia. També s’opina que també s’hauria de donar a les famílies que venen a recollir menjar. El P. Josep M Rierola proposa fer un apropament a aquestes famílies, convocant-los a una reunió, per tal de conèixer les seves necessitats i exposar-los les tasques de càritas parroquial.
·         La Montserrat Bigas opina que el Full Informatiu del Casal i la Parròquia està molt obsolet. S’hauria de retirar ja que hi deuen quedar pocs exemplars, o potser caldria actualitzar-lo.
·         La Pilar pregunta si la Coral “L’Arpa” cantarà per la festa de Sant Josep de Calassanç. El P. Josep M Rierola diu que no està previst.
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 22’30h. La propera reunió de Consell Pastoral serà el dijous 18 de desembre, com  sempre a les 9 del vespre.

Rector:                              President del Consell:           Secretària:           
P. Josep M Rierola         Sr. Jordi Viura                         Sra. M Rosa Cases