dijous, 20 d’octubre de 2011

Calendari d'activitats

PROJECTE DE CALENDARI PARROQUIAL 2011-2012

· 6 d'octubre proper: Consell parroquial (Consell Pastoral i Comissió de Casal) i Assemblea Parroquial (tots els grups de la parròquia).

· 18 de novembre 2011: I Trobada parroquial

· 26 de febrer de 2012: 36è Fòrum Contra la Fam

· 9 de març de 2012: II Trobada Parroquial

· 18 de maig de 2012: 36è Aplec Pasqual, III Trobada Parroquial, Cloenda del Curs 2011/2012 i sopar "pica-pica".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

calendari d'activitats

CALENDARI CURS 2011-2012 DE L’AGRUPAMENT ESCOLTES RUDYARD KIPLING

·
21 de gener Trobada de pares

· 12 de maig Cau al carrer

· 5 – 6 maig Excursió de l’Agrupament

· 16 de juny Festa final de curs

· Del 27 al 30 de desembre Campaments d’hivern

· Del 31 de març al 4 d’abril Campaments de primavera

· Juliol Campaments d’estiu

· PESSEBRE
· 36è FÒRUM CONTRA LA FAM
· 36è APLEC PASQUAL

Ona Camps (Cap de l’Agrupameny)
tel 670411574 ona.camps@mail.com

Núria Capdevila (Cap de l’Agrupament)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Calendari Taller d'Art curs 2011-2012

· Exposició prevista mes de Novenbre/desembre.

· Col·locació del Pessebre al Tercer vestíbol: 12-12-2011.

· Vacances Nadal del 22-12-2011 fins el 9-1-2012, tots dos inclosos.

· Exposició ,es de març 2012.

· Fi de curs: exposició al casal del 4-6-2012 al 14-6-2012.
Acta de l’Assemblea parroquial començament del Curs 2011-2012.

Presideixen l’Assemblea: el Rector: P. JM Balcells i el sr. Jordi Viura, president del Consell Parroquial, redacta l’acta la sra. M Rosa Cases: secretària del Consell, s’excusa el sr. Sergi Rebollo, president de la Comissió de Casal

L’assistència és d’unes 50 persones aproximadament i es desenvolupa la reunió seguint l’ordre del dia establert.

Comencem l’Assemblea amb la lectura d’un text encoratjador per tal de començar el curxs amb noves forces: Viatge a Ítaca.

El P. Balcells excusa la presència del sr. Sergi Rebollo que, per motius d’horaris laborals, no pot assistir a l’Assemblea i deixa el seu càrrec de President de la Comissió de Casal, a disposició de l’Assemblea.

El Sr. Jordi Viura, President del Consell, obre la sessió.

Expressem les nostres limitacions.

En Primer lloc el P. Balcells comenta el fet que el P. Joaquim Querol continua portant l’economia parroquial, tot i que actualment ja no viu a la comunitat d’escolapis de la parròquia.

Continua el P. Balcells i manifesta a l’assemblea que la direcció de l’escola “Escolàpies de Sant Martí”, ha demanat de recuperar els espais del pis de sobre l’església parroquial i també l’antiga sacristia de darrera l’altar. Des de l’església, es podrà sortit d’emergència per la porta dreta de l’altar, fins arribar a la porta petita que dóna al carrer Joan de Peguera. Per altra banda es podrà disposar de l’antiga sala de catequesi, la porta esquerra des de l’altar, i tot el passadís on s’hauran de reestructurar aquests espais per encabir-hi els mobles i demès ensers, a més dels gegants i els seus complements guardats en cistelles.

En quant al tema de l’espai, també la Comissió de Càritas parroquial demana més espai pels aliments que es reben, destinats a atendre les demandes que hi ha a la parròquia. En Jordi Viura explica que actualment rebem molta quantitat d’aliments, fins el punt que no ens caben als espais que hi tenim destinat.

El P. Balcells recorda que l’economia parroquial és precària i cal que tinguem corresponsabilitat.

La M Rosa Gavaldà demana uns aclariments sobre el tema dels espais que s’han de buidar a l’església. El P. Balcells li respon.

Arribats a aquest punt de la reunió, el P. Balcells proposa fer quatre grups per tal de tractar els punts 2, 3 i 4 de l’ordre del dia.


Expressem també els nostres desigs raonables.

Proposem dos objectius COMUNS a tothom.

Proposta de candidats a President del Consell parroquial, a President de la Comissió de Casal i de Secretària del Consell Parroquial.

A les 22,20h ens retrobem tota l’assemblea i sobre el punt núm. 2 surten les següents propostes:

Compenetració enytre els diferents grups
Intercanvi entre grups: p.e.: Sant Jordi: intercanci entre La Coral i L’Esplai.
Penjar el calendari de totes les activitats en un cartell al vestíbol del casal.
Preparar lñes trobades conjuntament, sobretot el Fòrum Contra la Fam i l’Aplec Pasqual.
Reconeixement entre els grups.

Objectius:

Potenciar les Trobades Parroquials Extraordinàries.
Ajudar a Càritas Parroquial.
Empatia entre els grups.

Propostes candicats a substituir:
No hi ha candidats a President/ta del Consell Parroquial
No hi ha candidats/tes a substituir a l’actual secretària del Consell Paroquial
Con a Representant de la Comissió de Casal es demana ho sigui l’Eusebi Gonzàlez i les actes dela Com. De Casal les continuarà fent l’Albert Elduque.

Temps d’austeritat i de joia en corresponsabilitat i ajuda mútua. Potser podria ser aquest enunciat un propòsit a fer aquest curs.

Concordem calendaris a respectar per tothom. Ens donen els seus calendaris específics el Taller d’Art, la Catequesi parroquial i l’Agrupament Escolta Rudyard Kipling. La Coral “L’Arpa” ja l’havia enviat per e-mail a tots els grups. Falta rebre el calendari de l’Esplai i el del Jove Calassanç Teatre.

Bon començament de curs.

El P. Balcells informa i anima a tots a assistir al cinefòrum que es fa al casal, els quarts divendres de cada mes, a les 9 del vespre, sobretot per la qualitat de les projeccions que s’hi fan.

També el P. Josep M Balcells dóna les gràcies a tothom pel seu treball dintre dels respectius grups parroquials.

A l’últim moment es proposa fer una reunió extraordinària el dijous 20 d’octubre, a les 9 del vespre, al Casal, oberta a tots els grups, per tal de parlar de les dates principals del calendari pel curs quetot just hem començat.

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada aquesta Assembla Parroquial, a les vint-i-dos hores i trenta minuts del dijous sis d’octubre del dos mil onze.


Rector Pres. Consell Parroquial Secretària
P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura Sra. M Rosa Cases

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Ordre del dia de l’assemblea de la parròquia.

Dijous, dia 6 d’octubre a les 21 h. puntualment, al casal:


1.- Expressem les nostres limitacions

2.- Expressem també els nostres desigs raonables.

3.- Proposem dos objectius dos COMUNS a tothom.

4.- Proposta de candidats a President del Consell parroquial i de la Comissió del Casal

5.- Temps d’austeritat i de joia en corresponsabilitat i ajuda mútua.

6.- Concordem calendaris a respectar per tothom

7.- Bon començament de curs.