dissabte, 19 d’octubre del 2013

CURS  2013- 2014.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 02-10-2013

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Bonaventura Pedemonte, Sra. Montserrat Bigas, Sr. Artur González, la Sra. Pilar Vilagrassa i la Sra. M Rosa Cases, secretària del Consell. Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert. 
1.-  Pregària.-  El P. Josep M llegeix l’evangeli del dia.

2.-  Acta de la reunió anterior.- Es dóna per llegida i es corregeix el punt 11  i queda redactat de la següent manera: “Reunions arxiprestals: El proper dijous 26 de setembre es farà la primera reunió arxiprestal cel curs 2013-2014”.

3.-  Calendari curs 2013/14. El P. Josep M. Ens dóna més dades:

Octubre  
5/6      Sortida de “passos” de l’Agrupament Escolta Rudyard Kipling.
22 i 24 Inici de la catequesi                    
24   Sortida a Verdú i Tàrrega (P. Carme)   
Novembre
2       Difunts: la celebració el dilluns dia 4 a les 8 del vespre a l’església parroquial
11     Sant Martí: la celebració el dissabte dia 9
27     Sant Calassanç: la celebració el dissabte dia 30
Desembre     
1       I d’Advent
24     Nadal
29     Sagrada Família
Gener           
1        Cap d’Any            

4.-  Catequesi Parroquial: Al 1r curs hi ha inscrits, de moment, 7 nens/es. Al 2n curs n’hi ha 24. Hi ha cinc catequistes disponibles i també se li ha dit al Toni Gómez que ha dit que sí ho pot fer. Començaran les catequesis els dies 22 i 24 d’octubre respectivament.

5.-  Casal Calassanç: Teatre (27-IX) . En Josep M. Va assistir divendres passat a la reunió d’inici de curs del grup del Jove Calassanç Teatre. Va quedar impressionat per la bona feina que fan i la molt bona organització que tenen en els diferents aspectes del grup.
Escoltes (30-IX) . També va anar, juntament amb el P. Bonaventura,  a la reunió de l’Agrupament Escolta Rudyard Kipling. Tenen 100 nens/es inscrits  i el proper cap de setmana 5/6 d’octubre, faran la sortida de “passos”. Possiblement hi anirà el P. Bonaventura (havia estat escolta molts anys i sap molt bé el tema).
Esplai Sant Josep de Calassanç. Encara no han fet la reunió d’inici del curs, però el P. Rierola està a l’aguait i també hi anirà.

6.-  Fundació Germanes Melé  (30-IX). El dilluns 30 de setembre van fer la reunió de la Fundació Germanes Melé. S’ha buidat un pis però, abans de tornar a adjudicar-lo, s’han de fer reformes ja que és el pis que estava amb més mal estat. Hi ha diverses opcions per a finançar les reformes. S’estan estudiant els pressupostos.

7.-  Comiat P. Josep M. Balcells, Antoni Marcet i Ramón Novell. Es farà el dissabte 30 de novembre, celebració de St. Josep de Calassanç, i se’ls regalarà una ceràmica del mural de l’entrada al Casal.

8.-  Renovació guia parroquial. En Jordi Gavaldà està posant al dia la guia de feligresos o “pàgines grogues”.

9.-  Reunió Consell Pastoral arxiprestal (26-IX). Es va fer la reunió arxiprestal a Sant Joan Bosco.
Es va valorar positivament el curset de formació de catequistes fet recentment. Es proposa la data del 18 de maig per fer les Confirmacions a nivell arxiprestal i serà a l’església de Sant Martí.
Aquest any, als nens/es de catequesi arxiprestal, es recomanarà la representació de “Els Pastorets” que es faran al Casal Calassanç.
El 9 de novembre, dissabte, es farà la missa de Festa Major a la parròquia de Sant Martí.

10.- Romeria a Montserrat amb els del Carme: abril. Com sigui que aquest any no es farà la peregrinació a Montserrat de l’Arxiprestat de Sant Martí, a partir d’ara es farà cada dos anys, la nostra parròquia hi anirem al proper mes d’abril amb la del Carme.
La parròquia del Carme estan preparant una sortida pel dia 24 d’octubre a Tàrrega i Verdum. Es passarà la propaganda a la xarxa parroquial per la gent que hi estigui interessada.
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 11h del vespre. El proper Consell Pastoral serà el 6 de novembre.
Barcelona, 2 d’octubre de 2013

Rector:                               President del Consell:             Secretària:           

P. Josep M Rierola          Sr. Jordi Viura                         Sra. M Rosa Cases