diumenge, 28 de juny del 2015


ACTA DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL .  
Dijous 18 de  de juny  2015, a les  9 del VESPRE.

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Bonaventura Pedemonte, P. Simon Pierre Sagna, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa i Sra. M Rosa Cases. S’excusen el Sr. Artur Gonzàlez i el P. Josep M Beltran (que encara està convalescent a Santa Eulàlia)..
Ordre del dia:
Com a reunió de Final de Curs, ens reunim al 4t. Pis, amb l’assistència també del P. Jaume Salas i organitzem un sopar  comunitari per tal d’acomiadar el curs.
En general, estem satisfets de com han anat totes les Activitats Parroquials i del Casal i, de cara al curs vinent, procurarem anar solucionant els entrebancs que es puguin presentar.
S’acaba la sobretaula a les 22’30h i ens acomiadem desitjant-nos un bon estiu.
El proper Consell Pastoral després de les vacances, serà el dijous 17 de setembre, a les 9 del vespre.

Rector:                            President del Consell: Secretària:           
P. Josep M Rierola          Sr. Jordi Viura                         Sra. M Rosa Casesdimecres, 17 de juny del 2015

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ

ACTA DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL .  
Dijous 16 d’abril de  2015, a les  9 del VESPRE.

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Bonaventura Pedemonte, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa, i Sra. M Rosa Cases. S’excusen el Sr. Artur Gonzàlez i el P. Simon Pierre Sagna.
Ordre del dia:
1.- Pregària.- El P. Josep M Rierola llegeix un  paràgraf de la pregària de la Missa de Pasqua.
2.- Acta de la reunió anterior.- S’aprova.
3.- Programació parroquial Setmana Santa i PASQUA.- Es comenta que va estar bé l’espai i la distribució dels celebrants i la gent en la  benedicció de Rams, tot i que s’ha de procurar fer un cercle més ample per tal de que els assistents puguin estar més en primera línia, sobretot els infants, perquè a l’hora de l’aspersió de l’aigua es pugui arribar a tothom i els nens puguin “picar” els rams per a fer l’escombra tradicional. Dimarts Sant: bé la cerimònia de la reconciliació -hi havia força gent-. Es comenta la possibilitat de fer-la la setmana abans de Setmana Santa, o inclús l’últim diumenge de Quaresma. Les celebracions de Setmana Santa  bé, el Via Crucis va ser molt emotiu perquè el lector el va viure molt. També les flors a la Creu de Divendres Sant va ser un moment molt viscut pels assistents. Algunes persones van opinar que potser preferien posar les flors al peu de la creu.
4.- Catequesi Parroquial.- Es faran dues celebracions de Primera Comunió, el 31 de maig a les 11,30h i l’altra el 7 de juny, a les 13h.
5.- Casal: Celebració aniversari: 45 anys Esplai: 16 i 23 de maig. El cap de setmana 18/19 d’abril no hi haurà Esplai, perquè els monitors han d’assistir a una Trobada General. El 16 de maig es farà la celebració dels 45 anys. Per les convivències d’estiu, l’Esplai aniran a Castellar de N’hug  la primera setmana de juliol. El 23 de maig no és segur que facin el concert que estaven preparant.
6.- Fundació Germanes Melé. Han acabat ja de fer les reformes a la casa vella i ja està habitada.
7.- Casalet: reformes terrat i WC. Ja estan totes les reformes acabades.
8.- Col·loqui de Parròquies a Lisieux: 5-10 de juliol. Ja s’ha fet la inscripció al  Col·loqui. Hi aniran per part de la parròquia, el P. Josep M Rierola, en Jordi Gavaldà i jo mateixa. El viatge el farem amb l’AVE.
9.- Arxiprestat 26-III a Sant Ignasi i 21-V a Sant Calassanç. El diumenge 26 de maig es faran les confirmacions, a nivell arxiprestal, a l’església de Sant Joan  Bosco i les oficiarà el bisbe Sebastià Taltabull.
10.- Escola Pia: Capítol Provincial: 20, 21, 27 i 28 de març. Com a nou Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, ha estat escollit el P. Eduard Pini, el convidarem a que ens faci una visita a la parròquia.
11.- Altres:
Càritas: La Francesca Nogués ha patit un accident i s’està recuperant a la Clínica Platón. Mentre duri la seva situació s’aniran repartint les diferents tasques entre les persones que habitualment  l’ajuden. La repartida d’aliments que s’ha fet el dia d’avui, ha anat força bé. Hi ha demanades dos subvencions a l’Ajuntament, esperem el resultat. A dia d’avui hi ha 13 voluntaris a Càritas per fer la visita a malalts.
El grup de Càritas està mirant d’organitzar cursets de cuina, costura, català i castellà a les persones que venen a recollir aliments, que majoritàriament són emigrants, i els interessarà millorar aquests aspectes per a la seva major integració.
El grup de Goodspel de Sant Joan Bosco venen a assajar al Casal els dimecres al vespre. Sembla que fan molt soroll i potser els haurem de dir que assagen al tercer vestíbul.
La Montserrat Bigas proposa que, a final de curs, es faci un recull-memòria de les diferents activitats del Casal i de la Parròquia. Potser aniria bé fer un qüestionari i que el contestin els diferents grups del Casal i, després comunicar els resultats.
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 22’30h.
El proper Consell Pastoral serà el dimecres 18 de juny, a les 9 del vespre.

Rector:                              President del Consell:           Secretària:           
P. Josep M Rierola         Sr. Jordi Viura                         Sra. M Rosa Cases