dijous, 17 de març del 2016

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ
ACTA DEL CONSELL  PASTORAL.
Dijous 9 de  març de 2016, a les  9 del vespre.
Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Bonaventura Pedemonte, el P. Simon Pierre Sagna, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa, i Sra. M Rosa Cases. S’excusa el Sr. Artur Gonzàlez.
 Ordre del dia:
1.- Pregària.- Vàrem fer una pregària conjunta.
2.- Acta de la reunió anterior.- S’aprova.
3.-  Programació parroquial: Veure Calendari.-
4.-  40È FÒRUM CONTRA LA FAM. REVISIÓ. Total:5.721’50: repartició.- Fem la valoració del passat “40è Fòrum Contra la Fam”. Molt bonics i atractius els fulletons amb la programació de les activitats que es farien durant la setmana i molt bona la idea d’aprofitar el text i l’eslògan de la Campanya de Mans Unides. Ja s’han enviat les cartes d’agraïment a  totes les empreses i comerciants que van col·laborar. S’han recollit un total de 5.721,50€ (mil € més que l’any passat). Estem molt satisfets per la feina feta entre tots els parroquians, a l’hora de fer-se càrrec de les diferents activitats que es preparen durant els dies del Fòrum.
Després de diferents valoracions a l’hora del repartiment de la quantitat recaptada, arribem a aquest acord:
            2.000 € a Mans Unides
            1.500 € a Califòrnia pel projecte del P. Jaume Pallarolas (acs), “Colegio José                      de Calassanç de Mexicalia”.
            1.501’50 € a Càritas Parroquial
                720 € al Projecte de l’Escola Pia al Senegal: “Parvulari de Cagnout”
Felicitem als cuiners i organitzadors de la paella de diumenge, perquè va resultar molt bé. I també a la “Coral L’Arpa” que van organitzar el sopar de dissabte, aquest any ha estat perfecte: ni en va faltar, ni en va sobrar.  
5.-  Setmana Bíblica: revisió.- Setmana bíblica: hi va assistir poca gent en general, tenint en compte que la convocatòria és a nivell arxiprestal. També l’hora és poc adient, ja que és molt tard pel temps d’hivern. El tercer ponent no va poder fer la conferència, en el seu lloc va fer la xerrada el P. Manuel Seliva.
Es fa una proposta per comentar-la al grup arxiprestal: fer una Pregària Ecumènica per Pasqua de Pentecosta.
6.-  Setmana Santa: El P. Josep M Rierola ens reparteix un tríptic amb la programació de les celebracions de la propera Setmana Santa i Pasqua 2016.     Als Oficis de Dijous i Divendres Sant, es procurarà que ressaltin el Sagrari i la Creu. Els grups de joves de l’Esplai i els Escoltes, per Setmana Santa surten a la muntanya. Comenta el P. Rierola que, aquest any pel Diumenge de Rams farà una bona i abundant benedicció, perquè tothom quedi content i les palmes i palmons ben remullats...
7.-  Altres:   

A la col·lecta especial que es va fer diumenge 6 de març passat, a la missa pel P. Jaume Pallarolas (acs), es van recollir 570€, que aniran al projecte del “Colegio José de Calassaç de Mexicalia”.
Sense més temes a tractar s’acaba la reunió a les 10’30h.
El proper Consell Pastoral serà el dimecres 13 d’abril, a les 9 del vespre.

Rector:                              President del Consell:           Secretària:           
P. Josep M Rierola         Sr. Jordi Viura                         Sra. M Rosa Cases

  
PROPER CONSELL PASTORAL: 13 -  IV – 2016  


CALENDARI PARROQUIAL  CURS 2015/16

Març            19                Sant Josep
                    20                Rams
                  26/27             Pasqua
                    31                Consell Arxiprestal a Sant Pere Claver
Abril             16                Romeria a Montserrat 
Maig             15                Celebració de la Confirmació a Sant Martí     
                    15                Pentecosta      
                  16,17,18         Sortida Segona Pasqual a Tortosa?
                  20/22-27/29  30 anys Jove Calassanç Teatre
                    26                Consell Arxiprestal a Sant Calassanç
                    29                Celebració primera eucaristia Catequesi
Juny              5                 Celebració primera eucaristia Catequesi
Juliol            8,9,10           Mini-Col·loqui de Parròquies a Reus