dijous, 29 de novembre de 2012

Acta Consell Pastoral 06/11/2012


CURS  2012- 2013.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 6-11-2012
 
Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas i Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell, es disculpen el Sr. Artur González i el P. Antoni Marcet.
 
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts: 
 
 1. Pregària: El P. Balcells llegeix l’Oració Apostòlica de Sant Antoni Maria Claret (autobiografia núm. 233).
 
 1. Any de la fe: difusió de la Pastoral del nostre bisbe.- S’ha editat un llibret per fer-ne la difusió. Està a punt de sortir de la impremta. El P. Balcells el posarà a disposició dels feligresos que el vulguin.
 
 1. Paraula i vida: campanya de que cada parroquià el tingui i també el difongui entre coneguts que l’acceptarien. També n’hi haurà per a poder-los adquirir. S’hauria de fer propaganda a la gent de les Eucaristies i també posar-ho a la “xarxa parroquial” perquè tots els grups se ho sàpiguen: és un mitjà d’evangelització.
 
 1. Com passar el Sínode sobre la nova evangelització. El P. Baldells espera algun document sobre aquest Sínode per tal de fer-ne divulgació entre la gent de la parròquia.
 
 1. Posar a disposició Catalunya Cristiana. Promoció de Vida Nueva o de l’edició catalana, Foc Nou. Es planteja tenir a disposició dels feligresos les publicacions “Catalunya Cristiana” i també promocionar les publicacions “Vida Nueva”  i/o  “Foc Nou”.
 
 1. Loteria: buscar qui em substitueixi si hi ha necessitat i urgència. El P. Balcells ens comunica que, pel moment, encara no l’han d’operar, però tot i així, en Domènec Vives està a punt de tornar i ja s’ha compromès a ajudar en aquest tema.
 
 1. Cine tots els tercers dissabtes de cada mes. Responsable el P Mascaró SDB Fer-ne propaganda. El primer dia serà el 15 de desembre . Pel·lícula: “Feliz Navidad”. Fer-ne propaganda a la “xarxa parroquial” i també al “Full parroquial”. La primera sessió serà dissabte 15 de desembre, a les 5 de la tarda, al casal, a la Sala Montserrat
 
 1. Càritas: proposta de donar participacions de la loteria. El grup de Càritas parroquial  ha comprat 3 talonaris del número de la parròquia de la Loteria de Nadal i en donarà 1 participació a cada família de les que venen a recollir aliments a la parròquia. També cal dir que, aquest any, la parròquia cedirà el benefici de 0’60€ per cada papereta, a Càritas parroquial, de tota la Loteria de Nadal que vengui del número: 29.804.
 
 1. Comentaris al Fòrum i Missa amb el Card. Madariaga. Comenten que la gent que hi va assistir els va agradar. Eren majorment col·laboradors de càritas parroquial els que van anar a la Sagrada Família.
 
 1. Trenta anys dels Gegants: festa, vestits nous. El dia 4 de novembre i, dintre dels actes de la Festa Major: Sant Martí, es va fer la Cercavila de Gegants pels carrers del nostre barri. Cal destacar que els gegants de la parròquia varen estrenar vestits nous i, en Quintí i Na Peguera estaven molt elegants amb els majestuosos vestits. Els van acompanyar, fins a la Plaça de la Vila un gran seguici de nens  i nenes amb els seus pares, tots ballant al so de les gralles que sonaven per la festa. A l’arribar a l’Ajuntament del Districte ens esperaven les autoritats que els van donar la benvinguda. Els nostres gegants just celebraven els 30 anys de la seva estrena i amb aquest motiu els varen fer un homenatge. Com a representants de la parròquia ens van cridar al Jordi Gavaldà i a mi mateixa, i ens van fer entrega d’un bonic cistell de flors i una reproducció en miniatura dels “Gegants de Catalunya: el Treball i la Cultura”. Va ser un acte molt emotiu que, a la missa de les 8 del vespre d’aquell mateix diumenge, vam compartir amb els feligresos assistents .
 2. Advent: com ho preparem. Les confessions comunitàries seràn dilluns 17 de desembre a l’església: a les 6 de la tarda en castellà i a les 8 en català. El diumenge 16 de desembre farem el “recés d’Advent”, de 10 a 12’30h, a la capella del casal.
 
 1. Festa Major de la Parròquia: idees. Els gegants assistiran a la Festa Major de Sant Josep de Calassanç, el proper dissabte 24 de novembre. La missa de Festa serà a les 8 del vespre amb la participació de la Coral “L’Arpa” i, a continuació, hi haurà un concert de la Coral i també xocolatada i coca per a tothom.
 
 1. Donar a conèixer ràdio estel: promoure Laudes i Vespres. Seria convenient informar a la “xarxa parroquial” per les persones que els pogués interessar que, Radio Estel, cada dia a ¾  de 7 del vespre, fa  la pregària de “Vespres” i, a 2/4 de 8: “Laudes”.
 
 1. Anada a Montserrat. La peregrinació de l’Arxiprestat a Montserrat va anar molt bé. Hi van assistir unes 30 persones de la nostra parròquia. Tot i les males previsions meteorològiques, ens va fer molt bon temps.
 
 1. Precs i preguntes. Sobre el tema exposat de la conveniència de pintar la sagristia de l’església, es dirà a la Montserrat Anfrons perquè s’informi si, a Càritas Diocesana, poden buscar algun pintor per pintar-la. Comentar-li també a en Jordi Gavaldà per si coneix a algun pintor econòmic.
 
El P. Balcells ens dóna un fulletó d’”Acció Solidària Contra l’Atur” per tal de tenir-ne coneixement.
 
En Jordi Viura demana que es faci constar a l ‘Acta el detall que ha tingut la parròquia de cedir el benefici de les participacions de la Loteria de Nadal, directament a Càritas Parroquial, per atendre les nombroses peticions d’ajut econòmic que reben. Això, cal manifestar-ho a la gent que compra la loteria que, ben segur, els sensibilitzarà favorablement. Agraïm a la “caixa parroquial” aquest gest generós.
 
Sense més temes a tractar, acabem la reunió a les 10’30h de dimarts 6 de novembre de dos mil dotze. La propera reunió serà dimarts 4 de desembre.
 
 
Rector:                            President del Consell:                   Secretària:           
P. Josep M Balcells      Sr. Jordi Viura                                 Sra. M Rosa Cases                                          

dimecres, 28 de novembre de 2012

el Consell Pastoral diu:


En el Consell Pastoral del passat 6 de novembre es van tractar uns punts que són d’interès general per a la comunitat. A continuació els transcric pel vostre coneixement.

"Any de la fe: difusió de la Pastoral del nostre bisbe.- S’ha editat un llibret per fer-ne la difusió. Està a punt de sortir de la impremta. El P. Balcells el posarà a disposició dels feligresos que el vulguin.
 
Paraula i vida: campanya de que cada parroquià el tingui i també el difongui entre coneguts que l’acceptarien. També n’hi haurà per a poder-los adquirir. S’hauria de fer propaganda a la gent de les Eucaristies i també posar-ho a la “xarxa parroquial” perquè
tots els grups se ho sàpiguen: és un mitjà d’evangelització.
 
Com passar el Sínode sobre la nova evangelització.  El P. Balcells espera algun document sobre aquest Sínode per tal de fer-ne divulgació entre la gent de la parròquia.
 
Posar a disposició Catalunya Cristiana. Promoció de Vida Nueva o de l’edició catalana, Foc Nou. Es planteja tenir a disposició dels feligresos les publicacions “Catalunya Cristiana” i també promocionar les publicacions “Vida Nueva”  i/o  “Foc Nou”.
 
Trenta anys dels Gegants: festa, vestits nous. El dia 4 de novembre i, dintre dels actes de la Festa Major: Sant Martí, es va fer la Cercavila de Gegants pels carrers del nostre barri. Cal destacar que els gegants de la parròquia varen estrenar vestits nous i, en Quintí i Na Peguera estaven molt elegants amb els majestuosos vestits. Els van acompanyar, fins a la Plaça de la Vila un gran seguici de nens  i nenes amb els seus pares, tots ballant al so de les gralles que sonaven per la festa. A l’arribar a l’Ajuntament del Districte ens esperaven les autoritats que els van donar la benvinguda. Els nostres gegants just celebraven els 30 anys de la seva estrena i amb aquest motiu els varen fer un homenatge. Com a representants de la parròquia ens van cridar al Jordi Gavaldà i a mi mateixa, i ens van fer entrega d’un bonic cistell de flors i una reproducció en miniatura dels “Gegants de Catalunya: el Treball i la Cultura”. Va ser un acte molt emotiu que, a la missa de les 8 del vespre d’aquell mateix diumenge, vam compartir amb els feligresos assistents .
 
Advent: com ho preparem. Les confessions comunitàries seràn dilluns 17 de desembre a l’església: a les 6 de la tarda en castellà i a les 8 en català. El diumenge 16 de desembre farem el “recés d’Advent”, de 10 a 12’30h, a la capella del casal.
 
Festa Major de la Parròquia: idees. Els gegants assistiran a la Festa Major de Sant Josep de Calassanç, el proper dissabte 24 de novembre. La missa de Festa serà a les 8 del vespre amb la participació de la Coral “L’Arpa” i, a continuació, hi haurà un concert de la Coral i també xocolatada i coca per a tothom.
 
Donar a conèixer ràdio estel: promoure Laudes i Vespres. Seria convenient informar a la “xarxa parroquial” per les persones que els pogués interessar que, Radio Estel, cada dia a ¾  de 7 del vespre, fa  la pregària de “Vespres” i, a 2/4 de 8: “Laudes”.
 
Enguany la parròquia cedeix el benefici de les participacions de la Loteria de Nadal, directament a Càritas Parroquial, per atendre les nombroses peticions d’ajut econòmic que reben. Això, cal manifestar-ho a la gent que compra la loteria que, ben segur, els sensibilitzarà favorablement. Agraïm a la “caixa parroquial” aquest gest generós."

dilluns, 5 de novembre de 2012

Consell Pastoral 06/11/2012


                                                           CONSELL  DE  PASTORAL NOV.
                                                           Dia 6 de novembre, a las 21 h.

Ordre del dia:

 1. pregària

 1. Any de la fe: difusió de la Pastoral del nostre bisbe

 1. Paraula i vida: campanya de que cada parroquià el tingui i també el difongui entre coneguts que l’acceptarien.

 1. Com passar el Sínode sobre la nova evangelització

 1. Posar a disposició Catalunya Cristiana. Promoció de Vida Nueva o de l’edició catalana, Foc Nou.

 1. Loteria: buscar qui em substitueixi si hi ha necessitat i urgència.

 1. Cine tots els tercers dissabtes de cada mes. Responsable el P Mascaró SDB Fer-ne propaganda. El primer dia serà el 15 de desembre . Pel.lícula: “Feliz Navidad”

 1. Caritas: proposta de donar participacions de la loteria.

 1. Comentaris al Fòrum i Missa amb el Card. Madariaga

 1. Trenta anys dels Gegants: festa, vestits nous

 1. Advent: com ho preparem

 1. Festa Major de la Parròquia: idees.

 1. Donar a conéixer ràdio estel: promoure Laudes i Vespres

 1. Anada a Montserrat.

 1. Precs i preguntes


                                                           Barcelona, 5 de novembre de 2012