dimarts, 30 d’abril de 2013

Consell Pastoral


CURS 2012- 2013.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 09-04-2013
Assistents: Rector P. Josep M Balcells , President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas i el P. Ramon Novell (escolapi que s’ha incorporat recentment a la comunitat religiosa) i la Sra. M Rosa Cases, secretària del Consell. Es disculpa el Sr. Artur González i el P. Antoni Marcet.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert.
1) Pregària.- El P. Josep M Balcells llegeix l’oració de Sant Francesc.
2) Presentació del P. Ramon Novell com a membre nat del Consell Pastoral.- El P. Balcells dóna la benvinguda a la parròquia al P. Ramón Novell que s’ha incorporat recentment a viure a la comunitat escolàpia i que, entre altres coses, s’encarregarà de gestionar la part econòmica i també de l’arxiu parroquial. El President del Consell, sr. Jordi Viura, presenta al Consell una proposta per al P. Ramon i és que miri d’acostar-se als grups de joves que col·laboren en les activitats parroquials i, sobretot al Casal: escoltes, esplai i teatre. Ell ho accepta i farà tot el que pugui.
3) Resum del Fòrum.- La xifra total recollida és de 4.830€. Les propostes de redistribució són:
* Mans Unides: 2.000 €
* Càritas parroquial: 1.415 €
* Projecte Servei Solidari Escolapis: 1.415 €
4) Setmana Santa.- Van anar prou bé, en general, tots els Oficis.
5) Setmana bíblica i vigília ecumènica.- L’assistència a les tres sessions va ser prou nombrosa.
6) Record de Pasqua, ¿s’ha fet?.- No s’ha fet cap record a nivell d’arxiprestat i, ni tan sols se’n va parlar d’aquest tema.
7) Com renovar l’Aplec Pasqual. Celebració eucarística.- Després de fer diverses propostes, es concreta en fer una celebració parroquial dissabte 11 de maig. Es podria fer un concert líric a càrrec de la Marta Mateu i tot seguit una missa solemne: “La parròquia celebra Pasqua i també el 25è aniversari de permanència a la parròquia del P. Josep M Beltran”. Ja s’anirà concretant i fent la divulgació oportuna.
8) Sortida grup de jovent.- S’està preparant una sortida de primavera tots els grups plegats.
9) L’última conferència del p. Nogués.- Serà el divendres 26 d’abril i es farà la propaganda en el Full parroquial i a la xarxa, perquè tothom se n’assabenti.
10) Cinefòrum: dia 20 Pel·lícula: “La vida de Pi”.- També s’anunciarà, com de costum, al Full i a la xarxa informàtica parroquial.
11) Anada a Sgda Família, dia 14.- S’ha organitzat a nivell arxiprestal i s’ha dit massa tard i per això no s’ha pogut comunicar als nostres parroquians.
12) Reparació del Sant Crist.- La germana del P. Ramon Novell que és restauradora, podrà encarregar-se de fer restaurar el Sant Crist de la parròquia.
13) Assistència a persones grans. Voluntariat.- En Jordi Viura informa que, actualment hi ha 30 voluntaris que fan acompanyament a persones grans: a residències 20 i a domicilis particulars 10.
14) Torn informatiu dels diferents grups parroquials.- El President del Consell ens informa que, la propera recollida d’aliments als súpers, es farà divendres matí i tarda i dissabte al matí, als tres establiments que fem actualment. Caldrà disposar dels voluntaris necessaris per fer aquest servei.
15) Obres teulada de l’església, pintar el sostre, altres.- Informa el P. Balcells sobre les obres que s’han fet a la teulada de l’església que sembla que el Bisbat ens farà alguna aportació econòmica. Es faran les gestions oportunes per tal d’aconseguir-ho.
16) Calendari últim trimestre.- Es proposa si hi ha algun voluntari/a dels assistents al Consell Parroquial que pugui fer una plantilla per anar posant les diverses activitats parroquials i del casal. La sra. Montserrat Bigas s’ofereix a fer-ho.
17) Precs i preguntes.- Es proposa fer una neteja de cadires i d’altres objectes inservibles que hi ha al passadís de l’església. Comentar-li a la M Rosa Gavaldà, responsable dels gegants de la parròquia, si seria possible deixar-los en exposició a la nova biblioteca del barri Caterina Albert-Alxemica.
Sense més temes a tractar es clou la sessió quan són les 22.15h. La propera reunió, si no hi ha contra ordre, serà el proper dia 7-5-2013.
Barcelona, 9 d’abril de 2013
Rector: P. Josep M Balcells   President del Consell: Sr. Jordi Viura
Secretària:  Sra. M Rosa Cases

dijous, 25 d’abril de 2013

Calassanç Teatre

diumenge 28 d'abril, a les 6 de la tarda

Jove Teatre Calassanç


"Petit Príncep, hem de parlar. L'essencial és invisible als ulls"

dimecres, 24 d’abril de 2013

conferència al Casal Calassanç

26 d'abril, a les 21 hores.

VALORS I RELIGIONS EN LES SOCIETATS COMPLEXES

pel P. Ramon M. Nogués.


diumenge, 7 d’abril de 2013

ILP per la Renda garantida ciutadana


                        Created by DPE, Copyright IRIS 2005
                         
RENDA GARANTIDA CIUTADANA

 Càritas Parroquial, mitjançant la col·laboració amb Càritas Arxiprestal i les Entitats Socials del Barri, des de fa uns anys formen  la “Coordinadora d’Acció Social del Clot-Camp de l’Arpa” que ens porta a ser coneixedors de la profunda problemàtica social de Barcelona i, en concret, del nostre barri.  Donem testimoni de la nostra tasca en la recollida i posterior donació d’aliments, en la “mona solidària” (que enguany es farà el proper dissabte 13 d’abril davant de la pastisseria “La Palma”), el mercat solidari i en d’altres recaptes que s’organitzen al llarg de l’any.
En l’actualitat, la Coordinadora està donant ple suport a la Campanya d’Iniciativa Legislativa Popular que, en  allò referent a la RENDA GARANTIDA CIUTADANA, treballa en aconseguir que, les famílies que estan per sota del llindar de la pobresa, rebin una prestació econòmica  garantida, amb unes obligacions a complir adequades a les seves capacitats de treball. Aquesta Llei contra la pobresa ha estat presentada al Parlament de Catalunya i ja ha passat els preliminars d’entrada. Per tal de ser aprovada, totes les associacions de Catalunya han hagut de nomenar representants per la recollida popular de signatures, els quals s’anomenen “fedataris” que hauran fet el seu jurament davant del Parlament. Aquestes persones seran les responsables de recollir les vostres signatures de recolzament a la nova Llei Parlamentària.
S’espera de tot Catalunya superar en escreix, les 50.000 signatures necessàries per al tràmit al Parlament. En el cas de la nostra comunitat parroquial, en Jordi Gavaldà serà el “fedatari”.
En properes dates us notificarem quan comença aquesta important recollida de signatures. Us demanem ho feu extensiu als vostres familiars i amics, per tal de recollir el màxim de signatures, donada la importància d’aquesta proposta ciutadana.
                     Jordi Gavaldà.
                                  

Arrenca la recollida de firmes de la ILP per la renda garantida ciutadana

Barcelona, 05.04.2013  
La campanya de mobilització de la iniciativa legislativa popular (ILP) per la renda garantida de ciutadania ha arrencat aquest divendres amb l'objectiu de recollir un mínim de 50.000 signatures. Es tracta d'una prestació de 664 euros mensuals per a les persones que no tenen uns ingressos suficients. L'acte de presentació ha aplegat centenars de persones al Centre Cívic Fort Pienc, on molts s'han quedat fora de la sala d'actes perquè no hi cabien.
Els membres de la Comissió Promotora de la ILP Sixte Garganté i Diosdado Toledano han presentat l’inici d’aquesta campanya, de la qual ja fa mesos que es parla. A l’acte d’avui al Centre Cívic Fort Pienc hi ha anat Ada Colau, de la PAH, que és una de les protagonistes del vídeo promocional d’aquesta campanya. La renda garantida de ciutadania es planteja com una mesura per posar fi al risc d’exclusió social de les persones amb menys ingressos.
Tindrien dret a la futura prestació les persones majors de 18 anys, o menors anticipats, que visquin legalment a Catalunya i acreditin un any de residència continuada. Haurien de demostrar que els ingressos econòmics són inferiors a 664 €. Els qui percebin l’ajuda haurien d’acceptar ofertes de feina que s’adequïn al seu perfil.
Història de la ILP de la renda garantida ciutadana
La renda garantida ciutadana haurà de ser una llei que reguli el dret ciutadà a rebre una ajuda per viure dignament, recollit a l’Estatut de Catalunya des de l’any 2006. Els promotors de la iniciativa legislativa popular denuncien que aquesta ajuda no pot estar subjecta a disposicions pressupostàries, sinó que s’ha de regular amb una llei específica. La proposta, que va arribar al Parlament el mes de gener, es va acceptar a tràmit. El dia 15 d’abril arrencarà el procés de recollida de signatures durant 120 dies, prorrogables a 60 més. Es necessiten 50.000 firmes perquè el Parlament de Catalunya tramiti el projecte de llei.
A Catalunya hi ha unes 225.000 llars amb tots els membres de la família a l’atur i un de cada cinc catalans té una renda inferior al llindar de la pobresa. Per això diuen que s’ha d’actuar per posar fi a aquesta situació d’emergència.

La proposta regula el dret a una prestació econòmica mensual perquè qualsevol català visqui dignament, tal com preveu l'Estatut. La quantiat mensual que s'estableix és de 664 euros. (entra pospo) Per accedir a l'ajuda caldrà ser major de 18 anys, viure legalment a Catalunya, acreditar 12 mesos de residència continuada i demostrar que els ingressos econòmics són inferiors a 664 euros mensuals. (fora pospo)

Els promotors calculen que prop de 650.000 persones es podrien acollir a la prestació. A diferència del PIRMI, la renda garantida ciutadana preveu ser un dret individual i, per tant, dins d'una mateixa llar hi podria haver diversos beneficiaris. Això sí, amb un decalatge descendent per cada persona que s'hi suma. A més, la prestació també tindria caràcter incondicional.

RAQUEL GIL, secretària d'Igualtat i Política Social d'UGT Catalunya
"El PIRMI dóna cobertura econòmica a tothom que està dins d'un procés d'inserció laboral. Ara nosaltres proposem que tothom tingui els mínims vitals garantits. Alguns casos dins del procés d'inserció. D'altres, no."

Els promotors, que ja van lliurar la proposta a la presidenta del Parlament, consideren que la Generalitat ha de fer front a la despesa.

SIXTE GARGANTÉ, portaveu de la comissió promotora de la ILP
"No sabem si hi ha diners suficients. Les persones que estan per sota el llindar de la pobresa també són ciutadans de Catalunya i tenen un dret reconegut a l'Estatut. Per tant, se'ls ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar els pressupostos."

La mesura ha de servir, diuen, per posar fi al risc d'exclusió social de les persones amb menys ingressos.