dilluns, 12 de desembre de 2011

Reunió del Consell Pastoral
Dia 13 de desembre, a les 21 h. puntuals

Ordre del dia:

1 Pregària

2. Acta reunió anterior

3. Sagristia de l’església: pintar, teulada, catires, altres coses del corredor

4. Comentaris a les últimes activitats. Sortida de Nadal, reunió parroquial, pessebre, recés, última reunió de la Comisisó del Casal.

5. Paraula i vida 2012. Promoció última.

6. Missa a la Sgda. Família.

7. Els objectius del bisbat: l’evangelització.

8. Loteria: últims recomptes, ajuda pel dia 17.

9. Càritas. Les últimes activitats.

10. Preparant el Fòrum contra la fam. Exposició 40 anys de bisbe, Casaldàliga.

11. Promoció Grup nou de teatre per a la família.

12. Altres grups de la parròquia: catequesis, malalts,

13. Repàs del calendari dels mesos de desembre i de gener.

14. Precs i preguntes

Barcelona, 11 de desembre de 2011
2011-11-08 ACTA DEL CONSELL PASTORAL

Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas, Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell. Excusen la seva assistència el sr. Jordi Viura.

Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:


1. Pregària: Charles Péguy. El P. Josep M Balcells va llegir una pregària d’aquest autor.

2. El primer dels tres objectius del bisbat: “Anunci de Jesucrist als qui no el coneixen. No es fa cap comentari a aquest punt.

3. Calendari de totes les trobades parroquials: preparat pels grups del Casal.- Es confirmen les 3 Trobades Parroquials Extraordinàries, la primera serà el proper divendres 18 de novembre i la prepararan els monitors de l’Esplai Sant Josep de Calassanç. La II Trobada Parroquial serà el 9 de març de 2012 , i el 18 de maig de 2012: 36è Aplec Pasqual, III Trobada Parroquial, Cloenda del Curs 2011/2012 i sopar "pica-pica".

La pujada del pessebre serà dissabte 3 de desembre i ho faran els grups d’Esplai, d’Escoltes i del JCT, aniran a l’ermita de La Bisbal del Penedès.

4. Festa Major: Sant Josep de Calassanç.- La Festa de Sant Josep de Calassanç serà el dissabte 26 de novembre, a les 8 del vespre es farà la Missa de Festa Major en la que participarà la coral “L’Arpa” que posteriorment farà un petit concert i, per acabar, hi haurà una esplèndida xocolatada. La Pilar Vilagrassa demana que els gegants estiguin presents a l’església, amb els portadors, per a ballar al carrer abans de començar la missa.

5. Campanya de Paraula i Vida, La Missa cada dia, Jesucrist 2.0.- Hauríem de divulgar, tan com poguéssim, el llibret “Paraula i Vida” del 2012. Posarem la informació pertinent a la “xarxa parroquial” per a coneixement dels parroquians adherits. Està publicat en català i en castellà i val 3 €. També s’ha de renovar la subscripció col·lectiva de “La Missa de cada dia”, s’ha de fer a la consergeria del casal, hi ha temps fins l’1 de desembre. També està a la venda l’últim llibre publicat pel Francesc Torralba: “Jesucrist 2.0”, es pot adquirir al casal.

6. L’Advent i el Nadal.-
- Diumenge 11 de desembre es farà el recés de Nadal.
- La celebració comunitària del perdó serà el dilluns dia 19 de desembre, a l’església parroquial, a les 7 de la tarda en castellà i a les 8 en català.
- La “missa del gall” serà a les 22h i s’està formant un grupet de nens/nenes de la catequesi, per a cantar alguna peça, sota la direcció de la Marta Mateu.
- Diumenge (dia de Nadal) 25 de desembre, no hi haurà la missa de les 8 del vespre i el dia 26, dia de Sant Esteve, només hi haurà missa a les 8 del vespre al casal.

7. Campanya Viure i Conviure.- El P. Balcells explica que és un projecte de la Caixa de Pensions per acollir una persona a casa, a canvi de dedicar a la persona gran unes hores de companyia i de tenir-ne cura.

8. Les obres a l’antiga sagristia.- S’han de traslladar, amb urgència, prestatges i demès utensilis de l’església per tal de deixar endreçat l’espai disponible actualment al darrera de l’altar. S’haurien de pintar les parets de la sagristia.

9. La loteria. Enguany la loteria de Nadal de la parròquia costa de vendre’s més que altres vegades. S’haurà de fer un esforç per part de tots.

10. La situació a l’entrega dels aliments… Els dijous que hi ha entrega d’aliments al casal, hi ha molt enrenou al carrer perquè les famílies fan cua des de molt abans de l’hora del repartiment, i després dintre del casal també es descontrola molt l’ordre. S’hauria de procurar organitzar-ho millor tot plegat.

11. Precs i preguntes.- No n’hi ha.

Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 22h i 10’ de dimarts vuit de novembre de dos mil onze.

La propera reunió serà dimarts 12 de desembre.


Rector: President del Consell: Secretària:
P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura (absent) Sra. M Rosa Cases