dilluns, 6 de juny del 2011

CONSELL DE PASTORAL
DIA 7 DE JUNY, dimarts a les 21 h.
ORDRE DEL DIA:
1. Pregària
2. Acta de la reunió anterior
3. Anada a la Sgda. Familia.
4. Col·locació de les noves cadires.
5. Precisions sobre la sagristia
6. Reunió dels col·laboradors de Càritas.
7. Primeres comunions.
8. “Ens acompanyem” difusió informativa.
9. “Aprofundiment de la fe”
10. Acollida del jovent del JMJ de pas per Barcelona
11. Estat de l'economia parroquial. Possibilitat de formar una Com. d'Economia el proper curs 2011-2012
12. Col·locació del cartell d'avisos a l'entrada del casal (part esquerra, sembla que el fuster ja el té a punt i aquest senyor es jubilarà properament).
13. Precs i preguntes.

divendres, 3 de juny del 2011

ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 3-05-2011


Assistents: Rector P. Josep M Balcells, P. Josep M Beltran, Jordi Viura, Pilar Villagrasa, Montserrat Bigas, P. Antoni Marcet, M Rosa Cases: secretària del Consell. Excusa la seva assistència: Artur Gonzàlez.


Es desenvolupa la reunió seguint l’Ordre del Dia establert amb els següents punts:


ORDRE DEL DIA:


1. Pregària. El P. J M Balcells llegeix el text dels Fets dels Apóstols, cap. II, 42-47.

2. Acta del mes passat. No hi ha esmenes a fer.

3. “35è Aplec Pasqual”. Es faran totes les activitats al pati de l’escola de les MM Escolàpies, a partir de les 10 del matí. També el dinar a les 13’30h (cadascú es porta el seu) per poder anar a les 3 de la tarda, a la missa pasqual arxiprestal a la Basílica de la Sagrada Família. Entre els diversos comentaris referents a l’Aplec Pasqual, una servidora, vaig demanar de fer constar a l’acta que els 35 anys seguits de fer un “Aplec Pasqual” a la nostra parròquia ho considerava un gran èxit, però que, potser a hores d’ara ja no hi ha motius, sobretot per la escassa participació de la comunitat, de continuar amb aquest gran invent que fou, fa 35 anys. Hi ha diferents opinions al respecte entre els assistents.

4. Anada a la Sagrada Familia: entrades. Des del bisbat han donat a la parròquia 60 entrades que han estat del tot insuficients per la demanda que hi havia. El P. Balcells fa gestions per aconseguir-ne algunes més.

5. Acolliment de joves a l’estiu. El P. Balcells ens informa de la possibilitat d’acollir al jovent del JMJ que estiguin de pas per Barcelona els dies 17, 18 i 19 d’agost proper.

6. Objectius del Bisbat de cara als propers anys. Aquests objectius a la nostra parròquia s’han complert abastament, sobretot els referents al punt de la paraula. Sobre el punt de la crisi dintre de Càritas parroquial, valorem molt positivament la feina que es fa el dia a dia. Colaboren entre totes les tasques que es realitzen unes 50 persones. Les famílies que se’n beneficien viuen al barri i tenen el seguiment de l’assistenta social. La crisi laboral existent entre les famílies, és el tema més difícil.
Els objectius que el bisbat proposa pel proper curs són: 1) La Paraula de Déu, 2) L’evangelització. 3) La crisi econòmica. Nosaltres hi afegim un punt més: 4) Juventut i crisi econòmica.


7. Primeres Comunions. El P. Antoni Marcet ens explica que aquest any hi ha 25 nens/es preparats per rebre la Primera Comunió. Han estat distribuïts en diferents dies, hores i l’idioma que han triat les famílies.:
· Diumenge 29 de maig, 5 de juny i 26 de juny, a les 11,30h i a les 13h

8. Anada a Lourdes. Propaganda. Hi anirem amb la Peregrinació de l’Hospitalitat del 24 al 28 de juny, és oberta a tothom. El viatge és amb autocar. Per a qualsevol informació es pot preguntar al P. Josep M. Beltran (tel. 934553104) quins són els requisits per a fer la inscripció.

9. Capítol Provincial. Documents importants. Perquè en tinguem coneixement, el P Josep M Balcells ens entrega el “Document Projecte Educatiu Social i Presència” (PESP). És un document que dóna resposta a la indicació realitzada en les conclusions del Fòrum de l’Escola Pia de Catalunya, celebrat el 23 de maig de 2009 i aprovades per la Congregació Provincial.

10. Precs i preguntes. Les felicitacions pasquals de l’arxiprestat, que enguany les han fet des de la parròquia de Sant Martí del Clot, ens han arribat per tal de distribuir-les als nostres parroquians.

La Tècnica de Barri de Camp de l’Arpa del Clot, senyora M Helena Sarasa Ferrer (esarasa bcn.cat) demana una persona que faci d’enllaç amb la parròquia i un grup de formació que en diuen “curs de facilitadors”, es tracta d’un curs de formació per a reforçar aquesta figura social que s’està implantant actualment.En Jordi Viura demana la possibilitat de fer una intervenció al finals de les misses del cap de setmana 21 i 22 de maig, per la divulgació del projecte “Ens Acompanyem”.

Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les vintitrés hores del dia tres de maig de dos mil onze. El Proper Consell Pastoral serà el dimarts 7 de juny de 2011, a les 21h.


Rector Pres. Consell Parroquial Secretària
P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura Sra. M Rosa Cases