dilluns, 21 de gener del 2013

TEATRE


Acta CONSELL PASTORAL 08/01/2013


CURS  2012- 2013.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 8-01-2013

Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, Sra. Pilar Vilagrassa, i Sra. Montserrat Bigas que actua com a secretària del Consell, es disculpen el Sr. Artur González i el P. Antoni Marcet i la Sra. M Rosa Cases.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts: 
Ordre del dia: 
 1. Pregària.- El P. Balcells llegeix la poesia "Conduïu-me dolça llum" de Newman, que va llegir el dia de Reis a l'Eucaristia. 
 1. Fer el punt a les festes de Nadal.- El resum seria "massa festes totes juntes i molt poca espiritualitat" 
 1. Setmana de pregària per a la unitat dels cristians.- El divendres 25 de gener, Pregària Ecumènica per la Unitat dels Cristians. Organitzada per l’Arxiprestat de Sant Martí, aquest any es farà a l’església de Sant Martí del Clot, a les 8’30 del vespre. 
 1. Reestructuració del Fòrum contra la Fam.- El P. Balcells proposa eliminar la tómbola per falta de personal i de material per rifar. Després de parlar-ne abastament, es decideix esperar a la reunió de Casal per prendre una decisió en ferm. 
 1. Cinefòrum: “Me llaman Ràdio”. Tercer dissabte de cada mes. Gentilesa del P. Mascaró, salesià. De moment segueix si hi ha assistència. Molt bona disposició del P. Mascaró. 
 1. Xerrades del p. Nogués. Fer-ne propaganda.  -Es faran segons el calendari establert excepte la del dia 18 de gener que passa l' 1 de febrer. La del 22 de febrer que coincidirà amb el començament del “37è Fòrum Contra la Fam, començarà a les 7 del vespre. 
 1. Llegat de la Sra. Teresa Miró.  -Vist el testament el llegat consisteix en 100.000€ en metàl·lic repartits de la següent forma: 20.000€ per Càritas Diocesana, 20.000€ a Intermón, 20.000€ a Mans Unides, 20.000€ a la fundació Estel Tapia i 20.000€ a la Parròquia Sant Josep de Calassanç. El P. Balcells proposa cedir els diners que toquen a la Parròquia a Càritas Parroquial a fi d'evitar que hagin de demanar un crèdit per les obres de la casa de les germanes Melé. S'accepta la proposta. 
 1. Pintar el sostre de l’Església: pressupost.  -Aquesta setmana se sabrà el pressupost. El P. Balcells diu que la parròquia podrà afrontar el pagament. 
 1. Agraïment per la col·laboració a la Loteria: 5.730 euros per a Càritas.- El resultat final és que han sobrat (o no s'han pogut vendre) 9 talonaris, més o menys com cada any. 
 1. Felicitació al Dr. Felipe Garcia. Investigació sobre i contra la sida.- El Sr. Felipe Garcia, ex-parroquià de la nostra parròquia, i que ara freqüenta els jesuïtes del c/ Casp. Es proposa fer-li una proposta per fer una xerrada sobre la Sida bàsicament destinada al jovent, aprofitant el "ganxo" de la seva popularitat actual. 
 1. Diferents grups d’atenció pastoral.- El resum seria que falten voluntaris en totes les àrees. El grup de Pastoral de la salut té molta feina, més amb gent gran que amb malalts. A Catequesi segueix faltant sang jove per fer més atractiva la formació religiosa dels infants. 
 1. Com aconseguir fer-nos més presents als immigrats del barri.- Sorgeixen algunes idees com serien una missa especial per als sud-americans amb un celebrant que conegui les seves costums, convidar-los a les activitats del Fòrum, etc. No es concreta res. 
 1. Noves aportacions a les famílies en atur: apadrinaments virtuals d’infants.- El P. Balcells proposa el model d'apadrinament d'infants, ja sigui en forma d'ajut escolar, de quotes de menjador, llibres de text, etc. Però en forma de compromís permanent. 
 1. Donar a conèixer la nova biblioteca del barri.- El P. Balcells creu convenient fer propaganda de la nova Biblioteca del barri, ja que està molt ben equipada i dóna bon servei tant de llibres com de premsa escrita. 
 1. Contenció de les despeses.- El tema sembla que no te fi i a pesar del avisos als diversos grups, segueixen quedant llums encesos al Casalet, al Teatre i als Vestíbuls. S'ha de conscienciar a la gent que les despeses en aquest apartat son importants i fins ara les assoleix la Parròquia, si no millora el comportament s'hauran de prendre mesures més dràstiques. 
 1. Creació d’un grup Mou-te.- El tema és complicat ja que els que podrien ser monitors qualificats estan saturats d'activitats. 
 1. Precs i preguntes.- Sense més temes a tractar es clou la sessió quan són les 23.15h. La propera reunió si no hi ha contraordre, serà el proper dia 5-2-2013.

                                                                       Barcelona, 8 de gener de 2013Rector:                      President del Consell:       Secretària:           
P. Josep M Balcells      Sr. Jordi Viura     Sra. Montserrat Bigas                                       

Ecumenisme


divendres 25 de gener, a les 8'30h, 

a l'església de Sant Martí del Clot 

es farà la Pregària ecumènica per la unitat delc cristians.

divendres, 18 de gener del 2013

Curs de LectorsSábado 19 de enero de 11:30 a 13:30 h en la Parroquia de la Milagrosa (Consell de Cent 110)CURSO DE LECTORESa) Lecturas del Nuevo Testamento (Quique Fernández)b) Cómo leer en público (Rosa María Jané) Esperamos que podáis participar de esta actividad y os rogamos que la difundáis cuanto os sea posible.
¡¡Muchas gracias!!! Escola d'Animació Bíblica de Barcelona - Escuela de Animación Bíblica de Barcelona  -  bibliaypastoral@gmail.comQuique Fernández tel. 652 07 88 68 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 652 07 88 68 end_of_the_skype_highlighting - quimil66@yahoo.esJavier Velasco-Arias   jvelascoa@gmail.comhttp://blogs.periodistadigital.com/biblia-compartida.phphttp://bibliaypastoral.blogspot.com

diumenge, 6 de gener del 2013


  CONSELL  DE  PASTORAL 2013
                                                           Dia 8, dimarts a les 21 h.

Ordre del dia:

 1. Pregària

 1. fer el punt a les festes de Nadal

 1. Setmana de pregària per a la unitat dels cristians

 1. reestructuració del Fòrum contra la Fam

 1. Cinefòrum: Me llaman Ràdio. Tercer dissabte de cada mes. Gentilesa del P. Mascaró, salesià.

 1. Xerrades del p. Nogués. Fer-ne propaganda

 1. Llegat de la Sra. Miró

 1. Pintar el sostre de l’Església: pressupost

 1. Agraïment per la col·laboració a la Loteria: 5.730 euros per a Càritas

 1. Felicitació al Dr. Felipe Garcia. Investigació sobre i contra la sida

 1. Diferents grups d’atenció pastoral

 1. Com aconseguir de fer-nos més presents als immigrats del barri

 1. Noves aportacions a les famílies en atur: apadrinaments virtuals d’infants

 1. Donar a conèixer la nova biblioteca del barri

 1. Contenció de les despeses

 1. Creació d’un grup Mou-te

 1. Precs i preguntes

                                                                       Barcelona, 4 de gener de 2013

divendres, 4 de gener del 2013


Les tres xerrades que ens donarà el P. Ramon Maria Nogués seran:
 • El dia 18 de gener, divendres: Cervell, ment, conèixer i estimar.
 • El 22 de febrer, també divendres com sempre: Viure i més: les transcendències.
 • El 26 d’abril: Valors i religions en les societats complexes.

dimarts, 1 de gener del 2013


CURS 2012- 2013.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 4-12-2012

Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas i Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell, es disculpen el Sr. Artur González i el P. Antoni Marcet.

Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:
1.- PREGÀRIA. El P. Josep M Balcells llegeix Nadal del bisbe P. Casaldàliga.
2.- Acta reunió anterior. S’aprova l’Acta del passat Consell Pastoral del dia 6-11-2012.
3,.-Paraula i vida: els exemplars en castellà en demora, però arribaran. No s’han venut tots els que teníem en llengua catalana. Els de castellà estan a punt d’arribar.
4.-Sessions de cine mensual a les 5 de la tarda. Obert a Tothom. La pel·lícula “Feliz Navidad” sobre un fet real de la guerra europea. Es recorda que el proper 15 de desembre es projectarà la pel·lícula esmentada, al casal, a la Sala Montserrat. A les 7, a l’església hi haurà el Concert de Nadal de la Coral L’Arpa.
5.- Pujada a Montserrat a peu dels grups de nens i jovent. Els que van pujar a peu va anar molt bé. I també hi van pujar famílies i nens en dos autocars.
6.- Loteria encara en queden uns deu blocs. Fem un esforç donat que el benefici passa a Càritas Parroquial. Hem d’insistir una mica més en vendre la Loteria de Nadal que encara queda, a veure si es pot acabar tota.
7.- Comencem a pintar la sagristia vella i potser el sostre de l’església. Tenim un pressupost de pintura de 796€ (IVA a part), per fer la sagristia i el racó de la part esquerra de l’altar, on hi ha una gran humitat. També demanarem pressupost pel sostre de la nau central. De moment, tirem endavant la sagristia i el racó de la humitat.
8.- Advent centrat en tota mena d’ajut als necessitats, crida a nou voluntariat, rebuda d’aliments. Durant els quatre diumenges d’Advent, el P. Balcells insistirà a les homilies sobre el tema d’ajut als necessitats de Càritas parroquial.
9.- Festa Major parroquial: ressons. Va haver un bon ambient en el tema de la baixada dels gegants des del Casal a l’església i el seguiment de nens i nenes de l’Esplai va estar animat. A l’església també hi havia gent. La coca i la xocolata, molt bones.
10.- Lliurament del Credo. I de la Pastoral del Bisbe: “Homes i dones de fe”. Estan molt bé els fulletons del Credo i la Pastoral del Bisbe.
11.- Fer i tenir a la vista el calendari a principi de cada mes, exposat en llocs ben visibles. A veure si és possible fer-lo mensualment.
12.- Precs i preguntes. Ha arribat a l’església una informació d’assistència social pel barri amb les adreces dels llocs on es pot demanar ajut o acudir a rebre serveis socials.
Comentem que demanarem a la Marta Mateu la seva col·laboració en la Missa del Gall amb l’execució de “El Cant dels Ocells”.
També acordem que, pel proper Fòrum contra la Fam, seria bo comptar amb la seva col·laboració amb l’execució d’alguna peça musical.
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 20h 20’.
Es recorda que el primer Consell Pastoral del 2013 serà dimarts 8 de gener. La secretària, M Rosa Cases, informa que aquell dia estarà fora de Barcelona, per tant demana que algú prengui nota per a fer l’acta corresponent de la reunió.

Rector:                            President del Consell                  Secretària:
P. Josep M Balcells            Sr.Jordi Viura Sra.               M Rosa Cases

Barcelona, 4 de desembre de 2012