divendres, 16 de març de 2012

FEM RADIO

Divendres passat, vàrem tenir la II Trobada Parroquial extraordinària. Aquest vegada la van preparar els monitors del nostre Agrupament Escolta Rudyard Kypling.


Amb molt bona idea, ens van presentar dos joves molt animats que estan duent a terme un projecte radiofònic de difussió que està integrat a l'Ateneu del Clot. Es diu FEM RADIO, i la podem trobar al dial d'FM 89.5.


Ja fan emissions però actualment estan en fasse de trasllat en una nova ubicació amb més elements per la seva bona difussió. De moment la seva programació és:

* Dilluns, de 6 a 7, de 7 a 8 i de 8 a 9 del vespre
* Dimarts de 8 a 9 del vespre
* Dijous de 8 a 9'30, de 9'30 a 10'30 i de 10'30 a 11'30


Podrem trobar-los emeten novament, a finals de març, perquè ara estan ocupats amb el trasllat a la nova seu.Més informació podreu trobar-la a:

mail: radioateneu@gmail.comTelf: 667 739 799

Recès de Quaresma

DISABTE VINENT DIA 17, A LES 6 DE LA TARDA, A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL,

HI HAURÀ UN RECÉS DE QUARESMA.

(PODREU TROBAR , EL TEMA QUE TRACTAREM AL CASAL, I TAMBÉ A L'ESGLÉSIA DISSABTE)

divendres, 2 de març de 2012

2012-02-07 ACTA DEL CONSELL PASTORAL

Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas, Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell.

Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:

1. PREGÀRIA. Resem el Parenostre.

2. Acta: revisió si és procedent. S’aprova l’acta del passat Consell Pastoral del 10 de gener passat.

3. Repàs a l’organització del FÒRUM. L’Albert Elduque ja té gairebé enllestit el programa del 36è FÒRUM CONTRA LA FAM, ens l’enviarà de seguida. Divendres, a les 7 de la tarda es farà el Cinefòrum, del Fòrum. Dissabte tarda, per a la gent gran es projectarà un reportatge que li va fer la periodista Mònica Terribas al bisbe Pere Casaldàliga. A les 8 del vespre es celebrarà l’Eucaristia del Fòrum, tot seguit el grup de Goospel de l’església de Sant Joan Bosco farà una actuació, i sobre les 9’15h será el Sopar del Fòrum. La tómbola ja s’està preparant.

4. Xerrada del P. Nogués. El P. Josep M Balcells demana que es faci propaganda de la xerrada que farà el proper dissabte 11 de febrer presentant el seu últim llibre “Cervell i transcendència”.

5. Com organitzem la Quaresma d’enguany. El 22de març será dimecres de cendra i el diumenge 26 de Febrer será el primer diumenge de Quaresma. Dilluns 26 de març es farà la celebració de la penitència, a l’església parroquial, a les 6 de la tarda en castellà i a les 8 en català.

6. La Missió Metropolis del bisbat per a la ciutat de Barcelona. Anirem mirant les propostes de la programació que es faci.

7. “Deixa viure amb el conviure”. Amb el programa que ja té en marxa des de fa anys “Catalunya Caixa”, es tractaria d’oferir aquest servei a la gent gran del barri que ho pugui necessitar. Es farà la difussió d’aquest oferiment a tots els establiments de la demarcació de la parròquia.

8. Revisem els comptes de la Parròquia. El P. Balcells ens dóna una fotocòpia del “moviment de tresoreria 2011” que s’ha enviat a l’Arquebisbat de Barcelona.

9. Ronda informativa. El P. Antoni ens diu que té crisis de catequistes per diferents motius, li fallen les catequistes en l’assistència els dies de treball dels diferents grups. Caldria mirar d’aconseguir més persones que puguin fer aquest servei.
En Jordi Viura informa que la familia Arasa han donat una nevera per Caritas parroquial.
També avui han entrat del Banc dels Aliments més de 2.000 kg. De menjar.

10. Previsions del calendari. La II Trobada Parroquial la prepararà

11. Precs i preguntes. No h’hi ha.


Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 22h i 30’ del dimarts 7 de febrer de dos mil dotze.

La propera reunió serà dimarts 6 de març, a les 21h, com sempre.


Rector: President del Consell: Secretària:
P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura Sra. M Rosa Cases

Teatre Casal CalassançConsell Pastoral dia 06/03/2012 a les 9 del vespre al Casal

Ordre del dia:

1. Pregària

2. .Acta reunió anterior

3. Valoració del Fòrum

4. Destinació col·lectes del Fòrum

5. Pintar la sagristia vella?

6. Missió Metròpolis. Què fer a nivell parroquial?

7. Com endeguem la Quaresma? Recés, Celebració de la Penitència.

8. Triduum Pasqual

9. Catequesis, Viure i conviure, altres.

10. La propera reunió parroquial

11. Xerrada P. Nogués.

12. Aclariments del tema econòmic parroquial fet per l' Artur Gonzàlez

13. Càritas parroquial, repartiment d'aliments.

14. Precs i preguntes


Barcelona, 2 de març del 2012