diumenge, 1 de juliol del 2012


2012-06-07 ACTA DEL CONSELL PASTORAL

 
Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Antoni Marcet, P. Josep M Beltran, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas, sr. Artur González i Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell.
 
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:
 
  1. Pregària.  El P. Josep M Balcells fa la lectura d’un text.
 
      2.- Actes: lectura, esmenes, si és del cas, aprovació. S’aprova l’Acta del Consell anterior canviant únicament en el punt  3 on diu: “es proposa acabar El Fòrum”, per “es proposa acabar l’Aplec
 
3.-  Valoració de l’Aplec. La celebració, el passat dissabte 19 de maig, del “36è Aplec Pasqual”, no va resultar gaire positiu. En general “els joves” que el van organitzar, es queixen de que “els grans” responen poc. Hem de reconèixer que hem arribat al màxim que es podia demanar per fer  possible la continuïtat d’aquestes trobades anuals de la comunitat parroquial. 36 anys, són molts anys, i s’han acabat per si mateixos, i hem de valorar com a molt positiva aquesta tasca i l’esforç que ha suposat insistir amb la seva continuïtat.
 
4.-  La nostra Mataró Parroquial. Ha de continuar fins a finals de juny. El divendres 22, es farà l’acostumada recollida trimestral als establiments “Condis”, del c/ Còrsega i a la “Bon Àrea”, del pg. Maragall. També ens cal rebre els aliments que s’han pogut adquirir amb la recapta, per part de “L’Eix del Clot” del “Vermut Solidari” que es va fer el dissabte 2 de juny a la Pl. De l’Oca.
 
5.-  Obres: teulada i baixants a la parròquia, i el mur  a Sant Quintí. S’estan a punt de començar les obres de reparació dels baixants de l’aigua de la pluja, a l’església parroquial, i també el mur del casal que fa mitgera amb la finca del núm. 21.
 
6.- Valoració activitats conjuntes i per grups. Les “Trobades Extraordinàries” han estat bé, però potser se’ls poden donar suggeriment als grups organitzadors. També es comenta que els grups parroquials, generalment, no es troben al Casal. La constatació general és que ens estem fent grans i és més factible fer-los a les cases particulars, segons les necessitats del grup. Dissabte 16 de juny la “Coral l’Arpa” farà el concert a l’església parroquial, però no poden coincidir amb la “Festa de Graduació” que aquest mateix dia faran Les Escolàpies. També es demana que la missa de les 8 del vespre, es pugui fer a la Capella de l’escola, que ens l’han ofert.
 
7.-  La nova evangelització i l’any de la fe. Ha sortit un llibre sobre l’Any de la Fe escrit per Benjamin Bernabé Dalmau, i en breu, començaran les activitats en aquesta temàtica de cara al curs vinent.
 
8.-  Les primeres Comunions i catequistes de cara a l’any vinent. El P. Antoni Marcet manifesta que enguany les celebracions de les “Primeres Comunions” han quedat molt bé i han estat molt participades. El P. Antoni també ens manifesta el seu cansament en aquesta tasca parroquial que se li fa molt feixuga per la duresa que representa pera a la seva edat, l’organització dels Cursos de la Catequesi Parroquial. Demana se’l rellevi d’aquesta obligació, la qual cosa ja ha manifestat en diverses ocasions.
 
9.-  Caritats i altres grups parroquials. “Càritas Arxiprestal” organitza el final de curs pel dimecres 13 de juny, serà al nostra Casal. El sr. Jordi Viura, ens manifesta que la propera entrega d’aliments per part de la “Creu Roja” serà el mes de setembre, però ja han anunciat que serà molt inferior la quantitat que ens podran donar que fins ara podien fer. També ens informa de que el programa “Acompanyem” es va duent a terme i ja es fa l’acompanyament a unes quantes persones. Avui s’ha fet la cloenda de la Pastoral de la Salut a nivell arxiprestal, a les dependències de la parròquia de Sant Martí del Clot. El P. Josep Mascaró, salesià, ha fet una conferèn cia molt interessant.
 
10.- Precs i preguntes. S’informa que la recaptació de les butlletes no cobrades de la Loteria de Nadal, ha estat de 13.617’22€.
 
 
Sense més temes a tractar, acabem la reunió a les 10’15h de dijous  set de juny de dos mil dotze i ens desitgem mútuament un Bon Estiu!
 
La propera reunió serà dijous 13 de setembre.
 
 
Rector:                                  President del Consell:                   Secretària:           
P. Josep M Balcells                        Sr. Jordi Viura                                  Sra. M Rosa Cases