divendres, 10 d’abril del 2015

ACTA DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL .  
Dijous 19 DE MARÇ 2015, a les  9 del VESPRE

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Simon Pierre Sagna, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa, i Sra. M Rosa Cases. S’excusen el P. Bonaventura Pedemonte i el Sr. Artur
Ordre del dia:
1.- Pregària.- El P. Josep M Rierola llegeix un text.
2.- Acta de la reunió anterior.- Es dóna per aprovada (s’hi inclou el nom d’un assistent que es va omitir).
3.- Programació parroquial: 39è Fòrum contra la Fam: 16-22-II revisió.
Total recaptat: 4.771 (2014=4.785). Sortirà el desglossament al Full parroquial d’aquesta setmana. La proposta que es fa és:
-       2.000 € a Mans Unides
-       1.500 € a Servei Solidari Escola Pia
-       1.271 € a Càritas Parroquial
Pel proper Fòrum, s’han de revisar la tómbola i el sopar de dissabte.
3.- Semana Santa i PASQUA.
4.- Catequesi Parroquial.
5.- Casal: Celebració aniversari: 45 anys Esplai: 16 i 23 de maig?. El dissabte 16 de maig a la tarda, hi haurà activitats amb els pares per a celebrar el 45 aniversari de l’Esplai Sant Josep de Calassanç i el dissabte següent dia 23, es farà un  concert a La Farinera.
6.- Fundació “Germanes Melé”. Cap novetat.
7.- Casalet: reformes: terrat i WC. S’han acabat les obres de reparació del Casalet. Els grups joves han rebut una subvenció de l’Ajuntament de Districte que serviran per a pagar les despeses de les obres.
8.- Col·loqui de Parròquies a Lisieux: 5-10 de juliol. “Enviats a servir, aneu a les perifèries”. Inscripcions: 20 IV.
En principi, estan interessats en assistir-hi, la Pilar Vilagrassa, la Montserrat Bigas, en Miquel Mateu, en Jordi Gavaldà i la M Rosa Cases. Ja concretarem més endavant.
9.- Arxiprestat: 26-III a Sant Ignasi i 21 V a Sant Calassanç. Són les properes reunions programades.
10.- Escola Pia: Capítol Provincial: 20, 21, 27, 28 de març. El P. Josep M Rierola i el P. Bonaventura Pedemonte estaran 2 dies assistint al Capítol aquesta setmana i 2 dies més la setmana entrant.
11.- Benefici Loteria de Nadal: 4.350. Aquest benefici de la venda de la Loteria de Nadal del 2014, es repartirà de la següent forma: 2000 € a Càritas Parroquial i la resta, 2.350 a despeses de la Parròquia.
Altres. En Jordi Viura ens informa que hi ha 11 voluntaris nous per a Càritas en el servei de visita a les persones grans.
Han estat ofertes dos subvencions de l’Ajuntament i es demanaran per a Càritas Parroquial..
Es comenta fer una carta de condol a la família del carrer Conca, 21, que han estat morts en l’atemptat a Argelia. Participaven en un creuer com a regal de 50 anys de matrimoni fet pels seus fills. Pertanyen a la demarcació parroquial, encara que no som conscients de conèixer-los com a feligresos.
S’acaba la reunió a les 10’20h, amb unes pastetes i un vi per a celebrar els Joseps que ens acompanyen.
El proper Consell Pastoral serà el proper dimecres 16 d’abril, a les 9 del vespre.
Rector:                              President del Consell:           Secretària:           
P. Josep M Rierola         Sr. Jordi Viura                         Sra. M Rosa Cases      CALENDARI PARROQUIAL CURS 2014/15
a.    Març   19       Sant Josep
b.    23/27 Mini-vacances Gent Gran?
c.    29       Rams
d.    Abril   4/5      Pasqua
e.    26       Celebració de la Confirmació a Sant Joan Bosco
f.     Maig   9         Romeria a Montserrat amb els del Carme?
g.    24       Pentecosta
h.    30, 31 V, 1 VI Sortida Segona Pasqua
i.      31       Celebració primera eucaristia Catequesi
j.      Juny    7        Celebració primera eucaristia Catequesi
k.    Juliol  5/10    Col·loqui de Parròquies a Lisieu