dijous, 12 d’abril de 2012

Acta Consell Pastoral 06/03/2012

2012-03-06 ACTA DEL CONSELL PASTORALAssistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas, Sr. Artur Gonzàlez i Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell.

Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:

1. Pregària. El P. Josep M Balcells llegeix un text.

2. Acta reunió anterior. Es llegeix i s’aprova.

3. Valoració del Fòrum. En general es constata l’assistència de poca gent a la majoria de les activitats, però la recaudació total va anar prou bé, fins el moment la xifra comptabilitzada és de 8.588 €. L’actuació del grup de Goodspell, molt bé. L’obra de teatre de diumenge molt bona, però poc entenedora pels infants que hi van assistir. En el Full Parroquial es donarà properament la xifra total de la recaudació.

4. Destinació col·lectes del Fòrum. Les propostes que es fan són, aproximadament:

- Mans Unides: 3.650€
- Bolívia: 2.000€
- Càritas parroquial: 3.000€

5. Pintar la sagristia vella?. Sí que convé fer-ho, es proposa demanar un pressupost.
També cal parlar amb la dirección de l’Escola de les MM Escolàpies, pel tema de l’arrenjament de la teulada de l’església.

6. Missió Metròpolis. Què fer a nivell parroquial?. L’acte de diumenge dia 4 al Palau de la Música, va estar molt addient. Potser caldria fer alguna activitat a nivel arxiprestat, o parroquial.

7. Com endeguem la Quaresma? Recés, Celebració de la Penitència. Es proposa canalitzar el recés de Quaresma pel dissabte 17 de març, a les 6 de la tarda, per enllaçar-lo amb la missa vespertina.
La celebració de la Penitència será dilluns 26 de març, a les 6 de la tarda en castellà i a les 8 en català.
Diumenge de Rams, la benedicció de les palmes será a ¾ de 12, al pati de les MM. Escolàpies.

8. Triduum Pasqual. El programa de les celebracions de la Setmana Santa, sortirà publicat al proper Full Parroquial.

9.Catequesis, Viure i conviure, altres. Referent a la Catequesi, el P. Antoni Marcet ens comunica que es trova en una situación límit en quant a la catequesi de primer curs, ja que només compta amb una catequista per tots els infants que hi assisteixen i no es poden organitzar dos grups, que seria molt necessari. Ens cal trovar més persones que facin de catequistes.
En Jordi Viura ens comunica que el full “Viure i conviure” ja està a punt per repartir-se pels establiments de la demarcació parroquial. Es farà properament.


10. La propera reunió parroquial. Serà la “II Trobada Parroquial” d’aquest
Curs, la prepararà l’Agrupament Escolta Rudyard Kipling, i tindrà lloc el proper divendres 9 de març.

11.Xerrada P. Nogués. Va anar força bé.Es van vendre 30 exemplars del seu últim llibre publicat: “Cervell i transcendència”.

12. Aclariments del tema econòmic parroquial fet per l' Artur Gonzàlez. Ens explica la distribució del movement economic de la parròquia: Al Bisbat s’entreguen 2.500€ mensuals, aproximadament, que són un 20% de la recaptació dels lloguers dels Aparcaments Catalunya i de les Escoles Virolai. El llum de tot plegat, puja, aproximadament, uns 38.000€.


13. Càritas parroquial, repartiment d'aliments. En Jordi Viura ens comunica que ja té la qüestió de càritas parroquial encaminada i ha parlat amb les persones que se n’encarreguen.

14. Precs i preguntes. Es proposa canviar el dia de reunió del Consell Pastoral al 1r. dijous hàbil de cada mes.

Per tant, la propera reunió del Consell Pastoral serà dijous 12 d’abril de 2012.

Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 23 h. Del dimarts 3 d’abril de 2012.


Rector: President del Consell: Secretària:
P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura Sra. M Rosa Cases