diumenge, 24 de març de 2013


CURS  2012- 2013.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 05-03-2013

Assistents: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas i el P. Ramon Novell (escolapi que s’ha incorporat recentment a la comunitat religiosa) i la Sra. M Rosa Cases, secretària del Consell. Es disculpa el Sr. Artur González  i el Rector P. Josep M Balcells que ha estat operat recentment i es troba convalescent.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert. 
Ordre del dia: 
1.    Oració conduïda pel P. Antoni Marcet. Es fa una pregària conjunta.

2.    Aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell anterior. Es repassa el contingut de l’acta del Consell del 5 de febrer últim i s’aprova.

3.    Revisió del “37è Fòrum Contra la Fam”. S’han recollit uns 4.830€. Encara resta pendent de rebre alguna aportació. Es publicarà al Full Parroquial la recaptació final i especificada per partides. La revisió del Fòrum és positiva, en general. Caldria que hi hagués una persona responsable de cada activitat programada i que estès disponible per a qualsevol coordinació que es presentés. La xerrada del divendres al vespre que va fer el P. Ramon M Nogués va ser molt interessant, però no parlava del tema del Fòrum i bastants dels assistents no sabien que estàvem celebrant aquesta activitat parroquial.
En general, les activitats programades van funcionar prou bé. Els esports de dissabte al matí al pati de les MM Escolàpies, no es van poder fer per pluja. La tómbola va  recollir prou diners, tot i que no hi havia tantes coses bones com d’altres anys, cosa del tot previsible ja que, actualment, no hi ha gaires empreses que facin donacions atractives. Tot i això, el caliu que dóna la tómbola és molt bo i cal conservar-lo.
L’actuació que va fer el grup de Gospel de l’escola de Sant Pere Claver, va ser molt bona.
El sopar prou bé, van sobrar molts entrepans, begudes i pastes. Molta gent no es van quedar al sopar perquè es va fer molt tard i, sobretot la gent gran van marxar després de la missa o de l’actuació.
S’ha de replantejar molt bé l’horari de les activitats de dissabte a la tarda.
Diumenge l’obra del Jove Calassanç Teatre va resultar molt bé, però com no hi va haver entreacte, es van ressentir la tómbola, les manualitats  i el bar que estaven al vestíbul  i no van fer gaire calaix.
4.    Preparació de la Setmana Santa. Les confessions comunitàries es faran dilluns 18 de març, a les 19h en castellà i a les 20h en català, a l’església parroquial.
Diumenge de Rams, dia 24 de març, es farà la benedicció a la missa de les 11’30, però a 3/4 d’1, al pati de les MM Escolàpies, es farà la benedicció de Rams corresponent a la missa d’1 del migdia.
El Dijous Sant, dia 28, es farà a l’església parroquial la missa a les 20h i  restarà oberta fins a les 22h.
Divendres Sant, dia 29, es farà el Via Crucis a les 12 del migdia a l’església, i a les 5 de la tarda els Oficis propis del dia.
Dissabte dia 30, a les 22 h. Es farà la Vetlla Pasqual. La Montserrat opina que seria bo utilitzar un braser antic per a preparar el foc pasqual (ella se n’ocuparà de trobar-lo). El P. Marcé proposa posar el Ciri Pasqual i la Pica Baptismal en lloc preferent durant el temps Pasqual. La Montserrat ha preparat un llibret amb els cants per la Vetlla Pasqual que dirigirà la Marta Mateu.
5.    Precs i preguntes. El P. Anton i Marcet ens informa que les Primeres Comunions de la parròquia es celebraran totes el diumenge 26 de maig, a l’horari de misses que han escollit les famílies.
Sense més temes a tractar es clou la sessió quan són les 22h. La propera reunió, si no hi ha contraordre, serà el proper dimarts 2 d’abril.

                                                       Barcelona, 5 de març de 2013


Presideix el Consell            President del Consell:         Secretària:           
P. Antoni Marcet              Sr. Jordi Viura                          Sra. M Rosa Cases                                         

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada