dijous, 1 de gener de 2015

ACTA DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL . 
Dijous 18  DE DESEMBRE DE 2014, a les  9 del VESPRE

Assistents: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Bonaventura Pedemonte, P. Josep M Beltran, Sra. Montserrat Bigas, Sra. Pilar Vilagrassa i Sra. M Rosa Cases. Excusen la seva assistència el P. Simon Pierre Sagna i el Sr. Artur González.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert.
 
1.-  Pregària:  A proposta del P. JM Rierola, llegim dos poemes de David Jou.

2.-  Acta de la reunió anterior. Es corregeixen dos paraules del text de l’Acta en l’apartat “altres”, segon punt, on diu “fulletó” ha de dir “full” i en el punt tercer on diu “Full” ha de dir “Tríptic”.

3.-  Programació parroquial:  Nadal Preparació. El P. JM Rierola ens presenta els dos fulletons que ha preparat, un per a la missa del dia 24, a les 7 de la tarda, pensada per als nens de catequesi i un altre per a la missa del Gall. Ens semblen molt adequats tots dos. A la vista de les opinions del passat Consell Pastoral, s’han comprat unes figures del pessebre, de mida prou gran per tal de col·locar-les a l’altar de marbre de l’església. Hi ha cinc figures: les tres del naixement, el bou i la mula i l’àngel anunciador. Es comenta la manera de fer el muntatge per tal que resulti atractiu i, finalment, es deixa en mans del bon gust de la Pilar i la Montserrat.

Fòrum de la Fam:16-22-II. Aquest any serà el 38è i el celebrarem la setmana del 16 al 22 de febrer. Actualment hi ha a la comunitat tres escolapis que han estat uns anys vivint al Senegal. Es pensa en el seu testimoni pel tema d’aquest any del Fòrum.

4.-  Catequesi Parroquial. A veure quina resposta donen les famílies de la catequesi a la convocatòria que se’ls ha fet de la missa de les 7 de la tarda, la vespra de Nadal.

5.-  Casal:  Celebració aniversari: 45 anys Esplai. El proper 2015, l’Esplai Sant Josep de Calassanç” celebrarà els seus 45 anys fent esplai al barri.

6.-  Fundació “Germanes Melé”. Cap novetat.

7.-  Casalet: reformes. Han demanat una subvenció i els l’han concedit.

8.-  Col·loqui de Parròquies a Lisieux: 5-10 de juliol
       “Enviats a servir, aneu a les perifèries”. El dissabte 10 de gener, a les 4 de la tarda, hi haurà una conferència informativa al Seminari Diocesà pel “Col·loqui de Parròquies” a Lisieux, del 5 al 10 de juliol proper.

9.-  Arxiprestat: 46è Pregària Ecumènica: 23 de gener a Sant Calassanç. Aquest any correspon a la nostra parròquia preparar-lo.


10.- Escola Pia: Capítol Provincial: 20,21,27,28 de març: trobades precapitulars
Altres. Ja s’ha fet la primera trobada. El dissabte vinent serà sobre tema educatiu.

Altres:

-       S’han venut 18.600 € de Loteria de Nadal, uns 7 talonaris menys que l’any passat.

-       En Jordi Viura ha enviat 144 felicitacions de Nadal als voluntaris de Càritas parroquial.


-       També ens comenta que fa uns dies va venir una inspecció d’Acció Social de l’Ajuntament del Clot.

-       El P. JM Rierola ens dóna unes felicitacions de Nadal per a la gent de la parròquia on hi ha una pintura del P. Cisco Barrachina (acs).


-       S’hauria de comprovar si actualment el representat de la parròquia i el casal, assisteix a les reunions de la Federació d’Entitats del barri, ja que, ni en el programa de la Festa Major, ni en el de les Festes de Reis, apareix cap activitat del Casal Calassanç i ni tan sols el posa al llistat d’Entitats del barri. Potser s’hauria de buscar una persona que pugui fer aquesta coordinació que és molt important per estar present a la vida associativa del barri.

-       La Pilar Vilagrassa ha observat que potser caldria fer més quantitat de Fulls, ja que sembla s’esgoten ràpidament i la gent no s’assabenta de les notícies.

Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 22’30h. El proper Consell Pastoral serà el 22 de gener de 2015, a les 9 del vespre.


Rector:                               President del Consell:                Secretària:           
P. Josep M Rierola            Sr. Jordi Viura                           Sra. M Rosa Cases


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada