dimarts, 30 d’abril de 2013

Consell Pastoral


CURS 2012- 2013.- ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 09-04-2013
Assistents: Rector P. Josep M Balcells , President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas i el P. Ramon Novell (escolapi que s’ha incorporat recentment a la comunitat religiosa) i la Sra. M Rosa Cases, secretària del Consell. Es disculpa el Sr. Artur González i el P. Antoni Marcet.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert.
1) Pregària.- El P. Josep M Balcells llegeix l’oració de Sant Francesc.
2) Presentació del P. Ramon Novell com a membre nat del Consell Pastoral.- El P. Balcells dóna la benvinguda a la parròquia al P. Ramón Novell que s’ha incorporat recentment a viure a la comunitat escolàpia i que, entre altres coses, s’encarregarà de gestionar la part econòmica i també de l’arxiu parroquial. El President del Consell, sr. Jordi Viura, presenta al Consell una proposta per al P. Ramon i és que miri d’acostar-se als grups de joves que col·laboren en les activitats parroquials i, sobretot al Casal: escoltes, esplai i teatre. Ell ho accepta i farà tot el que pugui.
3) Resum del Fòrum.- La xifra total recollida és de 4.830€. Les propostes de redistribució són:
* Mans Unides: 2.000 €
* Càritas parroquial: 1.415 €
* Projecte Servei Solidari Escolapis: 1.415 €
4) Setmana Santa.- Van anar prou bé, en general, tots els Oficis.
5) Setmana bíblica i vigília ecumènica.- L’assistència a les tres sessions va ser prou nombrosa.
6) Record de Pasqua, ¿s’ha fet?.- No s’ha fet cap record a nivell d’arxiprestat i, ni tan sols se’n va parlar d’aquest tema.
7) Com renovar l’Aplec Pasqual. Celebració eucarística.- Després de fer diverses propostes, es concreta en fer una celebració parroquial dissabte 11 de maig. Es podria fer un concert líric a càrrec de la Marta Mateu i tot seguit una missa solemne: “La parròquia celebra Pasqua i també el 25è aniversari de permanència a la parròquia del P. Josep M Beltran”. Ja s’anirà concretant i fent la divulgació oportuna.
8) Sortida grup de jovent.- S’està preparant una sortida de primavera tots els grups plegats.
9) L’última conferència del p. Nogués.- Serà el divendres 26 d’abril i es farà la propaganda en el Full parroquial i a la xarxa, perquè tothom se n’assabenti.
10) Cinefòrum: dia 20 Pel·lícula: “La vida de Pi”.- També s’anunciarà, com de costum, al Full i a la xarxa informàtica parroquial.
11) Anada a Sgda Família, dia 14.- S’ha organitzat a nivell arxiprestal i s’ha dit massa tard i per això no s’ha pogut comunicar als nostres parroquians.
12) Reparació del Sant Crist.- La germana del P. Ramon Novell que és restauradora, podrà encarregar-se de fer restaurar el Sant Crist de la parròquia.
13) Assistència a persones grans. Voluntariat.- En Jordi Viura informa que, actualment hi ha 30 voluntaris que fan acompanyament a persones grans: a residències 20 i a domicilis particulars 10.
14) Torn informatiu dels diferents grups parroquials.- El President del Consell ens informa que, la propera recollida d’aliments als súpers, es farà divendres matí i tarda i dissabte al matí, als tres establiments que fem actualment. Caldrà disposar dels voluntaris necessaris per fer aquest servei.
15) Obres teulada de l’església, pintar el sostre, altres.- Informa el P. Balcells sobre les obres que s’han fet a la teulada de l’església que sembla que el Bisbat ens farà alguna aportació econòmica. Es faran les gestions oportunes per tal d’aconseguir-ho.
16) Calendari últim trimestre.- Es proposa si hi ha algun voluntari/a dels assistents al Consell Parroquial que pugui fer una plantilla per anar posant les diverses activitats parroquials i del casal. La sra. Montserrat Bigas s’ofereix a fer-ho.
17) Precs i preguntes.- Es proposa fer una neteja de cadires i d’altres objectes inservibles que hi ha al passadís de l’església. Comentar-li a la M Rosa Gavaldà, responsable dels gegants de la parròquia, si seria possible deixar-los en exposició a la nova biblioteca del barri Caterina Albert-Alxemica.
Sense més temes a tractar es clou la sessió quan són les 22.15h. La propera reunió, si no hi ha contra ordre, serà el proper dia 7-5-2013.
Barcelona, 9 d’abril de 2013
Rector: P. Josep M Balcells   President del Consell: Sr. Jordi Viura
Secretària:  Sra. M Rosa Cases

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada