dijous, 3 de maig de 2012


2012-04-12 ACTA DEL CONSELL PASTORAL

Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Sr. Artur Gonzàlez i Sra. Montserrat Bigas que actua com a secretària del Consell. Excusen l’assistencia Sra. Pilar Villagrasa i Sra. Mª Rosa Cases.

Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:

 1. Pregària. Es resa el Parenostre 
 1. Acta reunió anterior. Es llegeix i s’aprova amb algunes esmenes.
En el punt nº 7:  l’hora de la benedicció de rams hauria de dir ¾ d’1.

En el punt nª 12: el FONS COMÚ, es una quantitat que fixa el bisbat en funció de cada parroquia l’import que es dona al bisbat és de 2800€ mensuals, Res a veure amb els lloguers i demés.

Al final de l’acta diu: s’acaba la reunió a les 23h del 3 d’abril quan hauria de dir a les 23h del 6 de març.

 1. Valoració de LA QUARESMA I EL TRIDU SANT:  En general força satisfactori amb asistència mitjana semblant a l’any passat, celebracions molt participades, lleugeres i gens pesades. L’invent de beneir el foc a l’atri s’ha de millorar però queda prou acollidor, ho anirem madurant. 
Una queixa per part d’unes filigreses per l’absència de fullets per seguir la celebració de la vetlla Pasqual. No sembla en general un tema de primer ordre però mirarem de posar-hi remei.

 1. Preparació de l’Aplec Pasqual: A la reunió de casal es van comprometre a entregar abans de final de mes el programa.En essència seria:
Divendres 18 de maig a les 21h. TROBADA PARROQUIAL amb el tema   “LA BANCA ÈTICA”
Dissabte 19 de maig al matí al pati de les Escolàpies activitats a decidir i dinar. No es faria celebració de l’Eucaristia. El Sr. Viura proposa com a una activitat més que la Marta Mateu fes una mena de concert-vermout abans de dinar amb temes variats. S’ha de veure la disponibilitat de la Marta.

 1. Com queda dit en el punt anterior la 3ª reunió extraordinària parroquial será el divendres 18 de maig a les 21h amb el tema “La banca ètica”
 1. En el capitol d’últimes despeses tenim l’arranjament de la porta del casalet (640€) i la neteja dels baixants de la terrassa de l’escola que varen provocar inundacions les últimes pluges.
S’informa també que a dia d’avui a Caixa Catalunya hi ha un remanent de aproximadament 16000€, dels cuals es podria fer ús  de una part, però mantenint un remanent per possibles eventualitats.

 1. El P. Balcells està gestionant a través de l’Escola Pia uns pressupostos per arranjar la teulada de l’església i pintar l’església i la sagristía. Sembla que fan bons tractes.
 1. El resultat de la loteria sortirà detallat al full parroquial.
 1. Aquest punt queda explicat en el punt nº 7 
 1.  El P. Balsells té molt d’interès en promocionar el llibre de Villatoro-Torralba “Amb Déu o sense” escrit en forma epistolar que el fa fàcil de llegir. El preu, 18€.
 1.  Se’ns informa també que el P. Maduell ha passat a viure a la residència dels escolapis donada la seva precària salut .
Per tant, la propera reunió del Consell Pastoral serà dijous 3 de maig de 2012.

Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 23 h. del dimarts 12 d’abril de 2012.


Rector:                                  President del Consell:       Secretària:           
P. Josep M Balcells                        Sr. Jordi Viura                      Sra. M Rosa Cases

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada