divendres, 11 de març de 2011

ACTA DEL CONSELL PASTORAL DE L’1-03-2011

Assistents: Rector: P. Josep M Balcells, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Sr. Jordi Viura, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas, Sra. M Rosa Cases que actua com a secretària del Consell. Excusen la seva assistència el sr. Artur González.
Es desenvolupa la reunió seguint l'Ordre del Dia establert amb els següents punts:
1. Pregària: El P. Josep M Balcells llegeix un escrit del Beat Charles de Foucauld.

2. Acta de la reunió anterior. El Sr. Jordi Viura aclara que en el punt 4 de l’Acta de l’1-02-2011, es refereix a la Caixa de Pensions i no a Catalunya Caixa com consta equivocadament a la referida acta.
3. Avaluació del 35è Fòrum Contra la Fam. El Sr. Jordi Viura entrega un comentari per escrit , a partir de les opinions que van fer els membres de Càritas Parroquial, en el transcurs de la seva última reunió, referent a l’avaluació del 35è Fòrum Contra la Fam. Aquest escrit se’l queda el P. Balcells per a comentar-lo també a la reunió de la Comissió de Casal del proper dijous 3 de març. Després d’aquesta reunió en tornarem a parlar. L’opinió general és que, després de 35 anys de fer el Fòrum, estem com estem, som els que som i fem el que podem. La sra. Pilar Vilagrassa ens informa de la seva participación en un programa de Radio Estel sobre el Fòrum Contra la Fam. Li va demanar el P. Balcells la seva assistència.

4. Preparem la Quaresma: recès, confessions, ¿publicació de Testimonis?, altres. Es prepararà un recès, que s’anunciarà oportunament. La Celebració Comunitària del Perdó será dilluns 11 d’abril, a l’església parroquial, a les 7 de la tarda en castellà i a les 8 del vespre en català. Durant els diumenges de Quaresma s’adjuntarà al Full Parroquial un full de reflexió escrit per autors de casa nostra, com a testimonis d’avui. S’enviaran a la “xarxa parroquial” uns textos de formació de l’escriptor Sr. Gonzàlez Faus.

5. ¿Què fem per donar a conèixer “La Paraula del Senyor” Exposició bíblica de l’ISCREB. Pensem que es podrien tenir al casal i a l’església, alguns exemplars de “La Missa de cada dia”, per si hi ha algunes persones que els volen adquirir.

6. Repartir les col·lectes del “35è FÒRUM CONTRA LA FAM”: propostes. De momento la recaptació total ha estat als voltants dels 9.000€. Comptant amb unes aportacions particulars de 1.000 i 2.000 €. De fet, la recaptació de les activitats pròpies preparades per la comunitat, han estat de 6.000€, s’ha notat la situación actual de les famílies, a més d’una menor participació de gent. Les popostes pel repartiment de la recaptació queden:

Ø 3000 € al projecte d’un internat que els Escolapis han engegat a Uncia (Bolívia)
Ø 2780 € al projecte de Mans Unides
Ø 3300 € a Càritas Parroquial

7. Propostes per als Nous Objectius de la Diòcesi. Per falta de temps aquest punt no el tractem.

8. Enquesta Europea de VALORS presentada per Esade i per la fundació Carulla. El P. Balcells ens entrega unes fotocòpies d’un estudi fet per ESADE en el que es constata com han canviat els valors dels catalans en els últims anys. Enviarem aquesta información a la “xarxa parroquial”, val la pena llegir aquest informe.

9. Anada a visitar la Sgda. Família: Pel·legrinatge. Sembla que durant el temps de Pasqua es faran “Celebracions Pasquals de peregrinatge”. El diumenge 8 de maig, a les 5 de la tarda, ens correspondrà anar a la nostra parroquia. Com sigui que coincideix amb el “35è Aplec Pasqual” de la parroquia, es decideix no fer la missa d’1 a l’església i acudir a les 5 de la tarda a la Basílica. La resta d’activitats que es preparin per l’Aplec es faran al pati de les Escolàpies, inclós el dinar, que hi ha la intenció de fer una paella gegant.

10. Els 25 anys de la Coral i del Jove Calasanç Teatre. No es tracta aquest punt.

11. Activitats parroquials: grups, serveis. El sr. Jordi Viura exposa que ja té gairebé enllestit el projecte per posar en marxa la tasca de l’acompanyament a persones que ho necessiten, a nivel arxiprestal. S’ha de donar a conèixer als feligresos de cada parroquia, per tal d’oferir-lo a les famílies que necessiten aquest servei i també demanar voluntaris per a col·laborar.
El P. Antoni Marcet informa que, amb motiu de la “setmana blanca” a les escoles, no hi haurà catequesi la semana vinent.

12. Preparar la nova trobada parroquial. No es tracta aquest tema per falta de temps.

13. Precs i sug·geriments. Es comenten els dos punts que es va demanar afegir a l’Ordre del Dia:

· Publicació periòdica de l'Estat de Comptes de l'Economia de la Parròquia. El P. Josep M Balcells diu que es farà la publicació aquest trimestre.

· Per què no es fan col.lectes en les Eucaristies "especials" (cel.lebracions, funerals, etc.). La recaptació es podria dedicar a les despeses de manteniment de l'església. En general no es creu convenient de fer-ho a les misses de difunts. En canvi, a les celebracions baptismals i casaments, se’ls hi dóna un sobre on, lliurement, les famílies fan les seves aportacions econòmiques. Tot i així el P. Josep M Beltran proposa que, segons els casos, es pot estudiar.

Sense més temes a tractar s'acaba la reunió a les 22'45 h del dia 1 de març del dos mil onze.

El proper Consell Pastoral serà dimarts 5 d’abril de 2011.

Rector: President del Consell: Secretària: P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura Sra. M Rosa Cases

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada